Fakulteit Ingenieurswese oorbrug die gendergaping

Belinda Bantham -- Thu, 05/17/2018 - 15:59

Fakulteit Ingenieurswese oorbrug die geslagsgaping

Innovasie sien nie geslag raak nie, en spesiale vaardighede laat geen ruimte vir vooroordeel nie. Nêrens is dit duideliker as by die derde Femmegineering-werkswinkel van die Fakulteit Ingenieurswese aan die Noordwes-Universiteit (NWU) nie.

Deelnemers van Noordwes, Gauteng en die Vrystaat is gewys waarom ’n loopbaan in ingenieurswese hulle dalk net soos ’n handskoen kan pas. Hoewel die bedryf oorwegend deur mans oorheers word, baan inisiatiewe soos Femmegineering die weg vir ’n meer gebalanseerde bedryf.

Volgens Dr Leenta Grobler, projekbestuurder en senior lektor in die Skool vir Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, is die vernaamste faktor wat die getal vroulike ingenieurs beperk die gebrek aan sigbare vroulike ingenieurs. Kortom, leerders moet meer vroulike ingenieurs as rolmodelle in prominente poste sien.

“Ons hoor van die industrie dat vroulike ingenieurs nie sukkel wanneer hulle eers in die werkplek is nie – die probleem lê daarin om hulle in die beroep te laat belangstel,” sê Dr Grobler. “Veral in voorheen-benadeelde gemeenskappe word die leerders nie aan suksesvolle vroulike ingenieurs blootgestel nie. Jy sien vroulike prokureurs en dokters op televisie, maar jy sien nie ingenieurs nie. Daar is ook die persepsie dat ingenieurswese ’n ‘vuil’ werk is, waar swaar goed dikwels opgetel moet word. Soms is dit wel die geval, maar meer dikwels is dit nie.”

“Tans is slegs een uit elke 10 ingenieurs in Suid-Afrika vroue. Hoewel hierdie statistiek op die hele industrie van toepassing is, word hierdie verhouding selfs minder in die MerSETA-subsektore geag. Oor die afgelope drie jaar by die NWU het die aantal vroue ingenieurstudente 17% van die totale aantal ingenieurstudente uitgemaak. As slegs studente wat moontlik in die MerSETA-subsektore gaan opeindig in ag geneem word, val hierdie persentasie na 11%, wat ʼn kommerwekkende lae getal van net 16 vroulike gegradueerde studente is wat die sektor gaan betree,” sê sy.  

’n Paar jaar gelede het ’n aantal vroulike dosente in die Fakulteit Ingenieurswese besluit om die situasie reg te stel.

“Ons wou Vrouedag vier deur ’n paar meisies uit die gemeenskap te nooi om na ’n spreker te luister, maar ons het besef dat hulle dit moontlik effens vervelig sou vind,” verduidelik Dr Grobler. “Aangesien dit matriekafskeidtyd was, het ons besluit om ’n modeparade te hou, met high tea as deel van die funksie. Die tweede Femmegineering-geleentheid is op ’n Vrydag en Saterdagoggend gehou, en het prettige projekte ingesluit, terwyl die derde byeenkoms 'n hele Saterdag beslaan het, met 'n funksie die Saterdagaand."

Meer as 200 leerders uit gemeenskappe soos Ikageng, Mahikeng en Klerksdorp het die geleentheid bygewoon. Busvervoer is gereël, en al hulle verblyf is deur MerSETA en die fakulteit gedek.   

Volgende maand stel die fakulteit die Smart Manufacturing-kompetisie bekend. Meisies uit gemeenskappe regoor die land sal na die geleentheid genooi word.

“Elke gemeenskap het eiesoortige probleme waarvan ons nie altyd bewus is nie. Ons verstaan nie altyd die uitdagings waarvoor hulle te staan kom nie. Die meisies sal aan ’n week se tutorklasse deelneem, waarna ’n groep gekies sal word om die Girls in Tech-konferensie in San Francisco by te woon.”