Fakulteit Geesteswetenskappe

Fakulteit Geesteswetenskappe

Unieke navorsing oor Afrikaanse #**! vloekwoorde

Baie mense sal redeneer dat daar niks soos 'n Afrikaanse vloekwoord is wanneer jy regtig iets op die hart het nie. Die Fakulteit Geesteswetenskappe van die Noordwes-Universiteit (NWU) is tans besig met ʼn unieke multidissiplinêre navorsingsprojek oor Afrikaanse vloekwoorde en verwante verskynsels.

NWU se geesteswetenskappe kry erkenning in wêreldranglyste

Die Noordwes-Universiteit (NWU) was nog altyd trots op sy prestasie volgens internasionale en nasionale ranglyste. Hierdie ranglyste is goeie maatstawwe vir die vergelyking van die gehalte van onderrig aan die universiteit met dié van ander universiteite, plaaslik en in die buiteland.

NWU-vroue skitter by gesogte wetenskaptoekennings

Vroue van die Noordwes-Universiteit (NWU) gaan voort om tydens Vrouemaand te skitter en hul buitengewone prestasies gaan nie ongesiens verby nie.

Afrika se eerste taalsentrum om inheemse tale te bevorder word bekendgestel

Uiteindelik! Harde werk en toewyding het vrugte afgewerp. Die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalhulpbronne (SADiLaR), gestig deur die regering, is amptelik op 7 Augustus 2019 op die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Potchefstroom bekendgestel.

NWU vereer prof Monica Ferreira met ʼn eredoktorsgraad

Prof Monica Ferreira is op 22 Mei 2019 deur die Noordwes-Universiteit (NWU) met ’n eredoktorsgraad vereer as die mees prominente eerstegenerasie-voorstander van navorsing en die ontwikkeling van ’n beleid oor veroudering in Afrika.

Game of Thrones speel sonder reëls

Game of Thrones verbreek al die reëls vir filmvervaardiging. Dit is waarom dit so suksesvol is. “Daar is reëls en wette vir die maak van films wat jy moet nakom, tensy jy ’n bepaalde effek wil skep, sê Phil Pretorius van die Skool vir Kommunikasiestudies op die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Vanderbijlpark.

Gradeplegtigheid simboliseer ’n nuwe geslag wat ’n impak gaan maak

“’n Gradeplegtigheid is in wese ’n simboliese erkenning van ’n nuwe geslag leiers, meningsvormers, kundiges, kunstenaars, wetenskaplikes en entrepreneurs. Kortom: ’n dag waar die doeners van môre na vore tree om raakgesien te word as trotse rentmeesters van volhoubaarheid, innovasie en vordering.”

Navorsing ondersoek die verspreiding en voorkoming van MIV/Vigs in Afrika

Die Noordwes-Universiteit (NWU) se prof Erhabor Idemudia het onlang baanbrekerswerk gedoen met navorsing wat kulturele praktyke in Afrika ondersoek wat die verspreiding van MIV/Vigs bevorder, en wat gedoen kan word om hierdie verspreiding hok te slaan.

NWU erken institusionele taaldiversiteit gedurende Internasionale Moedertaaldmaand

In ooreenstemming met die Noordwes-Universiteit (NWU) se toewyding om ʼn diverse en inklusiewe taalomgewing na te jaag, te akkommodeer en daar te stel, het die universiteit onlangs die jaarlikse Internasionale Moedertaalmaand oor sy drie kampusse gevier.

Optentia gaan Stats Camp Suid-Afrika aanbied

Wat navorsing betref, is die bevindings net so sterk soos die ontleding van die data. As ’n navorser die statistiese ontleding goed doen, sal die navorsing tot voordeel van die samelewing wees. Indien nie, is ’n geleentheid verlore.