Skool vir Psigo-Sosiale Gedragswetenskappe

Alida Herbst

Prof Alida Herbst is ‘n geregistreerde maatskaplike werker en tans die Direkteur van die Skool vir Psigososiale Gedragswetenskappe aan die Potcefstroomkampus van die NWU.  Sy het vir nagenoeg 13 jaar as geneeskundige maatskaplike werker gepraktiseer in onder meer die 1 Militêre Hospitaal en die MediClinic Pretoria Hart en Kloof hospitale. 

Subscribe to RSS - Skool vir Psigo-Sosiale Gedragswetenskappe