Fakulteit Regte

Marita Carnelley

Marita Carnelley is a law professor, having taught Family law for two decades at three South African universities. Her current research focuses on maintenance and diversity issues. She is the co-editor of the Oxford University Press textbook on South African Family Law and has published numerous peer-reviewed papers in the area. 

Klaus D. Beiter

Namibian-born Klaus D. Beiter holds B.Iur. LL.B. degrees (both obtained with distinction) from the University of South Africa, Pretoria, and a doctorate in international human rights law (obtained summa cum laude) from the University of Munich, Germany, where he wrote his thesis under the supervision of Prof. Dr. Bruno Simma (formerly a Judge at the International Court of Justice).

Anri Botes

I have an LLM and LLD in Labour law and have published multiple articles on various key topics in the labour law field. I have also made contributions in labour law at many national and international conferences since employment. Apart from research activities I have lectured labour law to undergraduate and post graduate students for the past seven years.

Lourens Marthinus du Plessis

Navorsingsprofessor in Fakulteit Regte aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroom, Suid-Afrika en voormalige professor van Publiekreg aan die Universiteit van Stellenbosch.  Stigtingsdirekteur by die Universiteit van Stellenbosch/Universiteit van die Wes-Kaap se Navorsingseenheid vir Wetlike en Grondwetlike Interpretasie.

Jacobus A Robinson

Professor, Regsfakulteit Potchefstroom Kampus van die NWU

NRF gegradeer

Dien op uitvoerende bestuur van die International Society of Family Law

Toegelate prokureur van die Hoë Hof van Suid-Afrika

Doseer hoofsaaklik Familiereg, Personereg en die Reg aangaande Ongeregverdigde Verryking. Navorsing handel oor relevante temas in die Familiereg, veral oor die posisie van kinders.

 

 

Elmarie van der Schyff

Groot ontwikkelings het die afgelope tyd in die veld van die mineraal- en waterreg plaasgevind na afloop van die promulgering van wetgewing waar die staat statutêr as voog of trustee van die betrokke hulpbronne aangewys is. Hierdie statutêre ingryping het die eiendomsregparadigma waarbinne die hulpbronne bestuur word en die aard van regte wat ten opsigte van die hulpbron-eenhede verkry kan word, dramaties verander.

Christa Rautenbach

Christa Rautenbach se belangstelling het te make met die uitdagings wat deur kulturele diversiteit na vore gebring word, veral in ʼn regskonteks.

Dit beteken dat sy haarself besig hou met kwessies van regspluralisme, kulturele diversiteit, gemengde regstelsels, sowel as die interaksie tussen staats- en niestaats- normatiewe ordenings.

Subscribe to RSS - Fakulteit Regte