En hulle is gawe OBU-genote

Belinda Bantham -- Fri, 11/10/2017 - 14:37

En hulle is gawe OBU-genote

Twee akademici van die Noordwes-Universiteit (NWU) is vir die Suid-Afrikaanse Onderrigbevordering by Universiteite-genootskapprogram (OBU-genootskapprogram) gekies. Dié groot eer om deur die OBU-paneel gekies te word, bevestig weer eens dat die NWU se akademici ’n welverdiende reputasie ten opsigte van hulle kundigheid, harde werk en toewyding het.

Die twee wat NWU se naam hoog gehou het, is dr Molekodi Matsipane, dosent by die Departement Verpleegkunde op die NWU se kampus in Potchefstroom, en prof Jako Olivier, medeprofessor van die navorsingsfokusarea vir selfgerigte leer by die Fakulteit Opvoedkunde op die kampus in Potchefstroom. Hulle sê dat hulle geëerd voel om aan die 2018/19-OBU-program deel te neem.

Die OBU-program wil tot die bevordering van onderrig en leer in hoër onderwys in Suid-Afrika bydra deur die ontwikkeling van akademici as vakkundiges, leiers en mentors op hulle gebiede oor instellings en dissiplines heen te ondersteun.

 

Dit bevorder ook die status en statuur van onderrig en populariseer die begrip van onderriguitnemendheid in ’n verskeidenheid institusionele en dissiplinespesifieke omgewings.

 

Deel hulle onderrigvaardighede

Daar word van OBU-genote verwag om ’n seminaar of werkswinkel oor onderrig by hulle eie instelling aan te bied, en tydens een van die vier vereiste kontakgeleenthede daaroor verslag te doen. Hulle sal ook aanlyn met lede van die OBU-navraaggroep skakel, en met die ondersteuning van die OBU vir die duur van die program aan ’n individuele projek werk. Hulle projekte moet reageer op ’n onderrig- en leer-uitdaging wat elke deelnemer in sy eie institusionele omgewing moet identifiseer.

 

“Ek is ervare in onderrig en het ook in 2012 ’n toekenning vir onderriguitnemendheid van die NWU ontvang. Ek is gretig om aan die OBU-genootskapprogram deel te neem en my kundigheid en kennis met ander kollegas binne die Suid-Afrikaanse konteks te deel,” sê dr Matsipane.

Hy sê dat sy deelname aan hierdie program sy onderrigleierskap sal opskerp sodat hy ’n rolmodel vir sy kollegas kan wees. “Wat ook opwindend is, is die navorsingsprojek wat ek tydens die OBU-genootskapprogram in samewerking met ander kollegas van Suid-Afrikaanse universiteite sal onderneem. Ek glo dat dit my sal toerus om ’n mentor en agent vir verandering te wees, en om nuutaangestelde akademici aan die NWU te ondersteun.”

Prof Olivier sê dat hy voorsien dat hy deur sy betrokkenheid by die genootskap onderrig en leer op sy akademiese gebied by die NWU sal kan bevorder. “Dit is ook my doelwit om die ontwikkeling van akademici te ondersteun ten opsigte van navorsingsgebaseerde en pedagogies-gesonde multimodale leerstrategieë om selfgerigte leer te bevorder.”

Hy beskou dit ook as ’n geleentheid om verdere bewustheid oor oop opvoedkundige hulpbronne en die filosofie van openheid ten opsigte van die inhoud van onderrig en leer te ontwikkel.

Prof Jako Olivier Dr Molekodi Matsipane

 

ITOU-uitblinkers gaan toekennings by die HELTASA-konferensie ontvang

Intussen het die NWU aangekondig dat twee ander akademici wat vroeër vanjaar by die universiteit se Institusionele Toekennings vir Onderriguitnemendheid-seremonie (ITOU-seremonie) vereer is later hierdie maand by die nasionale konferensie van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Leer en Onderrig in Hoër Onderwys (HELTASA) erkenning sal ontvang. Hulle is prof Alfred Henrico van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en dr Munyaradzi Manjoro van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe, wat onderskeidelik ’n toekenning vir uitsonderlike onderriguitnemendheid en ’n toekenning vir onderriguitnemendheid van ITOU ontvang het.

“Dit is wonderlike nuus dat prof Henrico en prof Manjoro, saam met ons HELTASA OBU-genootskapontvangers, dr Matsipane (Gesondheidswetenskappe) en prof Olivier (Opvoedkunde), NWU weer eens in die kollig geplaas het met die erkenning wat ons ontvang het vir ons uitnemendheid ten opsigte van onderrig en leer,” sê prof Robert Balfour, adjunk-visekanselier vir onderrig en leer aan die NWU.

Hy sê dat hierdie erkennings en genootskappe dun gesaai is, en daarom behoort die NWU baie trots te wees op hulle kollegas se prestasies.

“By die NWU ontvang ons erkenning vir ons uitnemendheid in onderrig en leer, nie net ten opsigte van meetbare aspekte soos die koers waarteen studente slaag nie, en wat oor die afgelope sewe jaar konstant meer as 75% was, maar ook vir die ondersteuning wat akademici deur ’n wye reeks programme verleen. Dit sluit in uitgebreide en voorbereidende programme soos Univprep en Excel, en inisiatiewe soos Aanvullende Onderrig. Ek is verheug om die vier kollegas wat nasionale erkenning in 2017 ontvang het, geluk te wens.”

Prof Alfred Henrico Dr Munyaradzi Manjoro