Eerste publiseerders ontvang erkenning

Kiewiet Scheppel -- Wed, 02/01/2017 - 16:09

Eerste publiseerders ontvang erkenning

Altesaam 40 personeellede van die Noordwes-Universiteit (NWU) se Potchefstroomkampus het onlangs erkenning vir hul eerste publikasie van ʼn navorsingsartikel ontvang.

Dié geleentheid word jaarliks aangebied om personeel in die geledere van navorsingspubliseerders te verwelkom.

Prof Susan Visser, Viserektor: Navorsing en Beplanning, het gesê elkeen staan nou aan die begin van hul navorsingsloopbaan waar groot dinge op hulle wag. “Dit is nooit te laat om met navorsing te begin nie, die geheim lê net daarin dat moet begín.”

Die rektor, prof Fika Janse van Rensburg, het gesê hy onthou tot vandag toe die gevoel van genoegdoening om met die akademiese tydskrif met sy eerste publikasie in die hand te staan.
Hy het gesê die twee jongstes in die groep is 27 jaar oud en die oudste 63 jaar. 
Van Rensburg het gesê die kampus se navorsingsuitsette toon reeds die afgelope paar jaar ʼn opwaartse kurwe en alle aanduiding is daar dat dit ook vanjaar die tendens sal wees. Hy het personeel gelukgewens met die mylpaal wat hul behaal het.

 

Personeel van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe by die seremonie waar akademici vir hulle eerste akademiese publikasie vereer is, is (van links) Herman van Dyk, Martin Botha, Tommy Pietersen, prof Rikus de Villiers, Henriette van Romburgh, proff Fika Janse van Rensburg (rektor), Wilma Viviers, direkteur van TRADE, Jan van Romburgh, waarnemende dekaan van die fakulteit, Anton Styger en prof Susan Visser, viserektor: navorsing en beplanning.


André Grobler (tweede van links) van die Fakulteit Ingenieurswese het ʼn sertifikaat ontvang vir sy eerste publikasie. By hom is prof Fika Janse van Rensburg (rektor), prof Liezl van Dyk (direkteur van die Eenheid vir energie en tegnologiese stelsels) en prof Susan Visser (viserektor: navorsing en beplanning).


Natuurwetenskaplikes tydens die geleentheid is proff Magda Huisman (direkteur van die navorsingsentiteite: bedryfswiskunde en informatika), prof Fika Janse van Rensburg (rektor), prof Christien Strydom (direkteur van die Skool vir fisiese en chemiese wetenskappe), Eugene Engelbrecht (nuwe publiseerder), prof Susan Visser (viserektor: navorsing en beplanning), WD Schutte (eerste publiseerder) en prof Francois Retief (Eenheid vir omgewingswetenskappe en bestuur).


Personeel van die Fakulteit Opvoedingswetenskappe tydens die geleentheid, is prof Elsa Mentz (navorsingsdirekteur van die Fokusarea Selfgerigte Leer), Leentjie van Jaarsveld, Marinda Neethling, Dorothy Laubscher, Seugnet Smit, Kassie Karstens, Elma Marais, Anja Visser, proff Fika Janse van Rensburg (rektor) en Susan Visser (viserektor: navorsing en beplanning).

Prof Fika Janse van Rensburg (rektor) by een van die eerste publiseerders in die Fakulteit Regte, Michael Laubscher. By hulle is proff Susan Visser (viserektor: navorsing en beplanning), Flip Schutte en Louis Kotzé (navorsing).

Voor is me Mariet Eksteen, dr Lanthe Kruger, me Lebo Gafane, Mariaan Wicks, Philne Neethling (Eksteen) en Arista Nienaber. Agter is proff Fika Janse van Rensburg (rektor), Awie Kotzé (dekaan van Fakulteit Gesondheidswetenskappe), Marius Smuts (direkteur van CEN – Sentrum van Uitnemendheid vir Voeding), Anne Grobler (direkteur van PCDDP - Preclinical Drug Development Platform) en Susan Visser (viserektor: navorsing en beplanning).

Van links is prof Fika Janse van Rensburg (rektor), prof Gerda van Dijk, mnr Willem Venter, Adéle Jordaan, Zanette Meintjies, prof Liesl van der Merwe, me Antoinette Olivier, prof Rita Swanepoel, prof Johan van der Walt en prof Susan Visser (viserektor: navorsing en beplanning).