Duisende woon NWU se loopbaanskoue by

Belinda Bantham -- Mon, 06/10/2019 - 09:59

Duisende woon NWU se loopbaanskoue by

Met ongeveer 6,2 miljoen werkloses tussen die ouderdom van 15 en 64 jaar in Suid-Afrika, is die Noordwes-Universiteit (NWU) vasberade om sy deel te doen om hierdie ontstellende statistiek te verlaag. 

Die NWU se Loopbaansentrum het in Mei vyf loopbaanskoue op al drie die kampusse aangebied om studente en gegradueerdes aan potensiële werkgewers bloot te stel.

Die Loopbaansentrum het drie algemene loopbaanskoue op die drie kampusse aangebied wat op alle studente gemik was, en twee rekeningkunde-loopbaanskoue op die kampus in Vanderbijlpark en Potchefstroom. ’n Totaal van 119 organisasies het aan die loopbaanskoue deelgeneem, en meer as 3 167 studente het die vyf geleenthede bygewoon.

 “Die geleenthede was ’n groot sukses – ons studente was baie entoesiasties en hulle betrokkenheid by die organisasies was merkwaardig,” sê Thoriso Maseng, bestuurder van die Loopbaansentrum. “Ons het heelwat terugvoer van die organisasies ontvang, en hulle was baie beïndruk met ons studente en die loopbaanskoue as geheel.”

In vorige jare het die Loopbaansentrum nie ’n stelsel in plek gehad om te bepaal hoeveel studente die geleenthede bywoon nie. “Hierdie jaar het ons ’n skandeerder begin gebruik wat al die teenwoordiges se studentekaarte skandeer het. Hierdie skandeerder is ’n loodsprojek van die universiteit se Departement Elektroniese Dienste,” sê Thoriso.

Hy voeg by dat sy span ook nuwe idees genereer om seker te maak dat alle studente wat die loopbaanskoue bywoon, in berekening gebring word.

Room van die oes netwerk met die bedryf

Op die vooraand van die loopbaanskoue op elke kampus het die Loopbaansentrum skemerkelk-netwerkgeleenthede vir die NWU se toppresterende studente aangebied. Die studente kon met hulle portuurgroep en verskillende organisasies kontak maak.

 “Ek bedank graag die span by die Loopbaansentrum vir hulle deurlopende steun en harde werk, en vir al die studente vanaf die drie kampusse wat hulle dienste vrywilliglik aangebied het,” sê Thoriso.

Wat voorlê

Die volgende item op die Loopbaansentrum se agenda is nog twee loopbaanskoue. Op 17 Julie sal ’n ingenieurswetenskappe- en ’n natuurwetenskappe-loopbaanskou op die kampus in Potchefstroom plaasvind.

Verskeie NWU-studente en verteenwoordigers van organisasies het die Loopbaansentrum se netwerkgeleentheid op die kampus in Potchefstroom bygewoon.

Die loopbaanskoue op die kampusse in Mahikeng en Vanderbijlpark was ook 'n groot sukses.