Drie oudstudente van NWU op SAIGR se ererol

Belinda Bantham -- Fri, 03/10/2017 - 08:51

Drie oudstudente van NWU op SAIGR se ererol

Drie voormalige studente van die Noordwes-Universiteit (NWU) het weereens gewys dat die Skool vir Rekeningkundige Wetenskappe ʼn instituut van uitnemendheid is.

Louise de Kramer, Ronet Jordaan en GJ Richter se name verskyn almal op die Suid-Afrikaanse Instituut vir Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) se ererol, ʼn lys wat op uitsonderlike prestasie dui en wat slegs vir ʼn uitgelese groepie mense beskore is.

Dit het gevolg op die voltooiing van die "Assessment of Professional Competence"-eksamen (oftewel die APC-eksamen) – die tweede deel van die SAIGR se kwalifiserende eksaminering, wat afgelê word ná ten minste 20 maande se opleiding in die beroep. Die eksamen assesseer beroepsbevoegdheid. Om daarvoor in aanmerking te kom, moes kandidate reeds die "Initial Test of Competence"-eksamen (ITC-eksamen) geslaag het, ʼn geregistreerde opleidingskontrak (20 maande) voltooi het, en ʼn geakkrediteerde professionele program suksesvol voltooi het.

Die eksamen behels ʼn geïntegreerde gevallestudie met sewe take wat uitgevoer moet word. Wat eksamens betref is dit die uiterste toets van ʼn geoktrooieerde rekenmeester, wat aan die begin van sy loopbaan staan, se vaardighede.

Daar is 14 SAIGR-geakkrediteerde universiteite in die land en hierdie voormalige studente is op ʼn elite-lys van slegs 13 individue.

“Ons het nog nooit meer as één voormalige student gehad wat hierdie eer te beurt geval het nie. Vanjaar het ons drie, wat ʼn eerste vir ons is,” verduidelik prof Nico van der Merwe, dosent verbonde aan die Skool vir Rekeningkundige Wetenskappe, wat verlede jaar as wenner van die akademiese-kategorie van SAIGR se Top 35 onder 35 rekeningkunde-beroepslui aangewys was.

“Die eksamenproses in die afgelope paar jaar fokus nou meer op die assessering van professionele bevoegdheid. Die feit dat drie oudstudente die ererol gehaal het, getuig daarvan dat die universiteit nie net op die akademiese en tegniese aspekte van studente se opvoeding fokus nie, maar ook leiding gee met betrekking tot professionele gedrag,” sê Van der Merwe.

   
Louise de Kramer   Ronet Jordaan   GJ Richter