Doel van beesprojek is om kleinskaalse produsente se kapasiteit te verbeter

Marelize Santana -- Thu, 11/09/2017 - 13:31

Doel van beesprojek is om kleinskaalse produsente se kapasiteit te verbeter

’n Tien jaar lange vennootskap tussen die Noordwes-Universiteit (NWU), die Nywerheidsontwikkelingskorporasie (NOK) en die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling staan sterk en lewer steeds goeie resultate vir kleinskaalse produsente.

Die Noordwes Nguni Beesontwikkelingsprojek is die provinsie se bydrae tot die deurlopende nasionale veldtog om kleinskaalse produsente te bemagtig.

Die projek probeer om bestaansboere met veeboerderyvaardighede toe te rus en hulle entrepreneursaanleg te ontwikkel. In teenstelling met ander beesrasse is hierdie inheemse ras bekend vir sy hoë aanwaskoers en vermoë om strawwe toestande en veesiektes te oorleef, wat dit baie geskik vir Noordwes se klimaat maak.

Die sukses van die Noordwes Nguni Beesontwikkelingsprojek kan toegeskryf word aan die geweldige kundigheid waaruit hierdie vennootskap put met die talle jare se praktiese ervaring en navorsing tot hulle beskikking. ’n Ander suksesfaktor is die projek se noukeurige bestuur deur ’n raad van trustees wat al drie vennote verteenwoordig en sorgvuldig toesig hou oor die bedryf van die projek en sy verhouding met begunstigdes.

Hoe die projek werk
Om vir die projek te kwalifiseer, moet voornemende produsente omheinde grond met voldoende weiding, water en ’n dravermoë van ten minste 60 beeste hê. Wanneer die produsent aanvaar is, ontvang hulle ’n lening van 24 Nguni-beeste, bestaande uit 23 verse en een bul, wat almal reeds teen tuberkulose en hartwater ingeënt is. Produsente ontvang verder ’n aanvangspakket van medisynes vir kalwers.

Die NWU en die Taung- en Potchefstroom-landboukollege verskaf basiese opleiding in die bestuur van veld- en vleisbeeste en die produsente word ook oor siektes soos tuberkulose, brusellose en hartwater ingelig.

Die produsente kry dan vyf jaar om die kudde te laat groei en ontvang in hierdie tydperk steun van ’n voltydse projekbestuurder.

Na vyf jaar word die raad van trustees terugbetaal in die vorm van 12 jong Nguni-beeste (11 verse en een bul). Die raad van trustees deel dan die beeste onder nuwe begunstigdes uit. Dit verseker volhoubaarheid en bemagtiging van al hoe meer opkomende produsente om kommersiële produsente te word.

Die projekterreine word gereeld besoek en die projekbestuurder, Andrew Mathe van die departement, asook voorligtingsbeamptes en ’n tegniese span, ondersteun die produsente. Wanneer kalwers gebore word, word die verse behou, maar tollies word op 18 maande deur voerkrale en abattoirs verkoop.

Benewens die implementeringsukses van die program in plaaslike landelike gemeenskappe, verskaf die projek ’n goeie navorsingsplatform vir studente wat vir ’n nagraadse kwalifikasie in Dieregesondheidswetenskappe of verwante gebiede studeer.

 “As ’n kampus is ons werklik trots daarop dat ons met projekte soos hierdie geassosieer word, want dit weerspieël wie ons is en wat ons visie is – om ’n gebalanseerde onderrig-leer-, navorsings- en gemeenskapsontwikkelingskampus te word wat landelike ontwikkeling insluit. Landelike ontwikkeling is dus wie ons is en waarvoor ons staan," het professor Dan Kgwadi, NWU se visekanselier, by ’n onlangse navorsingsgeleentheid gesê.