Dit gaan moeilik wees om die NWU se topnavorsers na te doen

Belinda Bantham -- Wed, 11/01/2017 - 12:16

Dit gaan moeilik wees om die NWU se topnavorsers na te doen

Die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het weer eens boaan die lys gepryk by hierdie jaar se Uitnemendheid in Navorsing-toekennings, wat op 27 Oktober gehou is. Die fakulteit het, net soos verlede jaar, die titels van Produktiefste Senior Navorser en Produktiefste Junior Navorser gewen.

Talle uitmuntende personeellede van ander dissiplines het ook vir uitnemendheid in navorsing, innovasie, gemeenskapsbetrokkenheid en kreatiwiteit erkenning gekry.

Toerisme aan die NWU gaan voort om die toekennings in te ryg. Prof Melville Saayman van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe op die kampus in Potchefstroom is die NWU se Produktiefste Navorser vir 2016. Hierdie eer het Melville nou al drie keer te beurt geval, wat die konsekwente uitnemendheid van sy navorsing toon.

Hy is die direkteur van die navorsingsfokusarea Toerismenavorsing in Ekonomiese Omgewings en die Samelewing (TREES). Melville se navorsing het twee bepaalde fokusareas. Die eerste het te doen met die verligting van armoede deur toerisme en hanteer aspekte soos werkskepping en hoe toerisme die lewensgehalte van mense verbeter en bevorder. Die tweede deel van sy navorsing ondersoek hoe toeriste die wildspesies in Suid-Afrika waardeer.

Prof Leon de Beer, ook van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, is hierdie jaar se Produktiefste Junior Navorser.

Sy navorsing handel oor uitbranding en werkbetrokkenheid in organisasies. Hy is van die WorkWell-navorsingseenheid vir Ekonomiese Bestuur, wie se Navorsing sakeondernemings en die bedryf help om doeltreffender organisasies te skep.

Vierde oorwinning vir Teologie

Vir die vierde agtereenvolgende jaar het die toekenning vir die Produktiefste Navorsingsentiteit na die navorsingseenheid Reformatoriese Teologie en die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse samelewing in die Fakulteit Teologie gegaan.

Die eenheid het ’n toegewyde span van 19 permanente personeellede en het in 2016 ’n indrukwekkende 103 artikels in geakkrediteerde vaktydskrifte gepubliseer.

Klik hier vir 'n volledige lys van al die navorsers.

Prof Melville Saayman is vir die derde opeenvolgende jaar die NWU se Produktiefste Navorser. Sy navorsing het betekenisvolle bydraes tot beter toerismebestuur gemaak. 

Die trofee vir die Produktiefste Junior Navorser het aan prof Leon de Beer van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe gegaan

Prof Ferdi Kruger, direkteur van die navorsingseenheid Reformatoriese Teologie en die ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse samelewing, het die toekenning as die Produktiefste Navorsingseenheid namens die eenheid ontvang. Dit was die vierde agtereenvolgende toekenning vir die entiteit.

Navrae: Willie du Plessis: 082 590 0692
Korporatiewe Kommunikasie, NWU
 
Datum: 1 November 2017