Dissiplinêre prosedure tree in werking na beweerde wangedrag deur studente

Belinda Bantham -- Mon, 02/04/2019 - 08:18

Dissiplinêre prosedure tree in werking na beweerde wangedrag deur studente

’n Ondersoek is onlangs begin nadat die huiskomiteelede van ’n manskoshuis op die Potchefstroomkampus na bewering versuim het om hulle verantwoordelikhede na te kom op ’n manier wat aan die etos van die Noordwes-Universiteit (NWU) voldoen.

Die universiteit het beplan om die saak te sluit deur die skorsing op te hef en ’n proses van herstellende geregtigheid te volg. Teen die agtergrond van nuwe inligting wat na vore gekom het, kan die saak egter nie afgehandel word soos aanvanklik aangedui is nie.

Aangesien prima facie-getuienis bevestig is wat op moontlike oortredings ingevolge die Statuut van die NWU dui, is die universiteit verplig om die saak in ooreenstemming met sy reëls te hanteer. In die lig hiervan sal ’n dissiplinêre prosedure in ooreenstemming met die universiteit se Studente Dissiplinêre Reëls nou in werking tree.

Die skorsing van die studente uit hulle verkose posisies as huiskomiteelede sal van krag bly, en sal nie opgehef word nie. Die interim huiskomitee wat aangestel is, sal voortgaan om hulle pligte uit te voer.