Die NWU skitter met 13 “Wetenskap Oscar”-finaliste

Belinda Bantham -- Wed, 05/23/2018 - 16:06

Die NWU skitter met 13 “Wetenskap Oscar”-finaliste

Dertien van die Noordwes-Universiteit (NWU) se hoogaangeskrewe navorsers en akademici is finaliste vir die gesogte jaarlikse toekennings van die Nasionale Wetenskap en Tegnologie-forum (NSTF). Die NSTF-South32-toekennings, ook bekend as die “Wetenskap Oscars”, is jaar na jaar baie gesog onder die bekendes in wetenskap-, ingenieurswese-, tegnologie- en innovasiekringe in Suid-Afrika.

Die NSTF-South32-toekennings is die grootste en oudste toekennings vir wetenskap, ingenieurswese en tegnologie (SET) en innovasie in Suid-Afrika en word toegeken om ’n bewustheid oor SET onder die publiek te skep.

Die NWU se personeel het deur die jare gereeld in hierdie toekennings uitgeblink. Verlede jaar se wenners het prof Alta Schutte van die Fakulteit Natuurwetenskappe en prof Melville Saayman van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ingesluit. Alta was die gesamentlike wenner van die TW Kambule-NSTF-toekenning vir navorsing wat deur ’n individu gedoen is binne 15 jaar nadat hulle ’n PhD verwerf het, en Melville het die Spesiale Jaarlikse Tema-toekenning gewen.

Die NWU sit in hierdie jaar se NTSF-toekennings hierdie wenlopie voort met 13 finaliste en verskillende nominasies.

Prof Elvis Fosso-Kankeu, medeprofessor by die Skool vir Chemiese en Mineraalingenieurswese van die Fakulteit Ingenieurswese, is aan die voorpunt met twee nominasies – een vir die toekenning in die kategorie vir opkomende navorsers en een vir die toekenning in die NSTF-WRC-kategorie (NSTF-waternavorsingskommissiekategorie).

 

Prof Du Toit Loots van die Fakulteit vir Natuur- en Landbouwetenskappe en prof Leoné Malan van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe is albei in die navorser-kategorie benoem. Du Toit is die navorsingsdirekteur vir Menslike Metabolomika en Leoné is ’n professor in neurofisiologie by die Hipertensie in Afrika Navorsingspan. Albei kom in aanmerking vir die TW Kambule-NSTF-toekenning vir navorsers wat oor ’n tydperk van 15 jaar veral in Suid-Afrika ’n bydrae tot navorsing en die uitsette daarvan gemaak het.

 

Prof Sanette Marx, medeprofessor by die Skool vir Chemiese en Mineraalingenieurswese van die Fakulteit Ingenieurswese en die Nasionale Navorsingstigting se Navorsingsleerstoel in Biobrandstof en Ander Skoon Alternatiewe Brandstowwe, en prof Thebe (Rodney) Medupe van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe is onderskeidelik in die kategorieë Ingenieurswese-navorsingskapasiteitsontwikkeling en Kommunikasie benoem.

 

Prof Brian Herbert Harvey van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe is die NWU se finalis in die lewenstoekenning-kategorie vir akademici wat oor ’n tydperk van 15 jaar of langer bydraes gelewer het. Brian is die programleier vir die Sentrum van Uitnemendheid vir Farmaseutiese Wetenskappe in die Skool vir Farmasie, en ook die programleier vir die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad se Eenheid vir Risiko en Veerkragtigheid.

 

Die NWU se sonkragmotorspan en die Sentrum vir Gevorderde Vervaardigingtegnologieë (SVGV-tegnologieë) ding albei om Innovasie-toekennings mee. Die sonkragmotorspan is ’n finalis in die kategorie vir korporatiewe organisasies en die kategorie vir SVGV-tegnologieë in klein, medium en mikro-ondernemings (KMMO’s).

Eksterne vennote met wie die universiteit samewerkingsooreenkomste het, is ook finaliste vir toekennings. Dit sluit in SUT/NWU SPLV (Samewerkingsprogram in Laagvervaardiging) vir die toekenning in die ontwikkeling van ingenieursnavorsingsbevoegheid en die toekenning vir innovasie vir ’n korporatiewe organisasie, LONMIN vir die toekenning vir innovasie vir ’n korporatiewe organisasie, en die Platinum Incubator vir die toekenning vir ’n nie-regeringsorganisasie (NRO).

Van die NWU se navorsers en akademici wat ook vir hierdie jaar se toekennings benoem is, maar nie finaliste is nie, sluit in prof Hendri Coetzee, prof Eno Ebenso, dr Gaathier Mahed, prof Andries Monyeki, prof Lesetja Motadi, prof Salome Kruger en prof Marius Smuts. Dit word as ’n groot eer beskou om vir die toekennings benoem te word.

“Ons vier al die finaliste en benoemdes en is positief dat ons ’n gunstige uitslag by die toekennings sal hê. Dankie aan al die kollegas vir hulle tyd en moeite om die aansoeke vir die toekennings in te vul,” sê prof Refilwe Phaswana-Mafuya, die NWU se visekanselier vir Navorsing en Innovasie.

“Ons hoop om voort te gaan om aan hierdie tipe toekennings deel te neem, aangesien dit belangrik is om erkenning te kry vir die uitmuntende werk wat ons by die NWU doen.”

Die wenners van hierdie jaar se toekennings sal op 28 Junie tydens NSTF-South32 se galafunksie by Emperors Palace plaasvind.