Die NWU gaan sy derde Outisme Simposium aanbied

Belinda Bantham -- Thu, 04/12/2018 - 14:32

Die NWU gaan sy derde Outisme Simposium aanbied

Die Instituut vir Sielkunde & Welstand aan die Noordwes-Universiteit (NWU) gaan op 25 en 26 Junie sy derde Outisme Simposium aanbied. Die simposium, wat gesamentlik deur die NWU en Outisme Suid-Afrika (A;SA) aangebied word, is ’n geleentheid vir alle gesondheidsorgverskaffers, opvoeders, maatskaplike werkers, ouers en individue met outismespektrumversteuring om byeen te kom om mekaar te ontmoet, te deel en te leer.

Dit vind in die Dawie du Plessis-lesingsaal op die NWU se kampus in Potchefstroom plaas.

Outismespektrumversteuring (ASD) is ’n neuro-ontwikkelingsversteuring. Mense met ASD kan op maniere kommunikeer, op mekaar reageer, optree en leer wat van dié van die meeste ander mense verskil. Die leer-, denk- en probleemoplossingsvermoëns van mense met ASD kan wissel van begaafd tot ernstig ingekort. Sommige mense met ASD het hoë steun (baie hulp en intensiewe intervensie) nodig, terwyl ander lae steun nodig het. Mense met ASD kan ook betekenisvolle bydraes lewer op gebiede wat vir hulle van spesiale belang is, aangesien hulle die neiging het om unieke, innoverende perspektiewe te hê.

ASD kom wyd voor

Daar word beraam dat ASD een uit elke 68 kinders raak, en hierdie getal neem toe. Simptome is baie vroeg reeds by kinders waarneembaar. Daar word wyd aanvaar dat die beste intervensieuitkomste staatmaak op ’n akkurate diagnose wat so vroeg as moontlik gemaak word, en deur intensiewe gesinsgesentreerde intervensie tussen die ouderdom van drie en sewe jaar gevolg word. Daar is bewyse wat toon dat die verloop van die ontwikkeling van ’n kind met ASD beduidend verbeter word deur hulle sterk punte te optimaliseer en aanpasbaarheid in sosiale omgewings te bevorder. As die toestand nie betyds gediagnoseer word nie en daar ’n gebrek aan intervensie en swak ouerlike steun is, kan ’n goeie uitkoms in die wiele gery word.

Die gebrek aan dienste, ’n tydige diagnose, en doeltreffende intervensie vir kliënte in Noordwes is in 2015 bespreek op ’n vergadering waarby die Instituut vir Sielkunde & Welstand, die Universiteit van die Vrystaat se dr DJ Griessel, die A;SA Noordwes se ontwikkelingsbeampte op daardie tydstip, dr Petro Erasmus van die NWU se kampus in Mahikeng, en dr C Gronewald, ’n kinderpsigiater, betrokke was. Almal het ingestem om hulle tyd en kundigheid daaraan te wy om ’n sentrale hulpbrondiens vir opvoeders, gesondheidskundiges en ouers te vestig. Die Outisme Simposium 2016 en die Outisme Assesseringseenheid was die eerste samewerkingsinisiatiewe van die Instituut vir Sielkunde & Welstand.

Hoe die gebeurtenis gegroei het

Die Outisme Simposium 2016 is deur 69 afgevaardigdes bygewoon en aanbieders was hoofsaaklik van die NWU se kampusse in Mahikeng en Potchefstroom afkomstig. Die poging was ’n sukses en het bemoedigende terugvoer ontvang van almal wat betrokke was.

Deelnemers aan die eerste simposium het aangedui dat ’n jaarlikse Outisme Simposium belangrik kan wees om bewustheid te skep en tot die ontwikkeling van dienste in Noordwes by te dra. Die Instituut vir Sielkunde & Welstand en A;SA het ooreengekom om saam te werk en ’n simposium vir 2017 te organiseer.

Die uitkoms en terugvoer het die aanvanklike 2016-samewerking oortref. In die geheel het 149 afgevaardigdes en 10 uitstallers die 2017-simposium bygewoon. Die aanbieders was genooide kundiges op hulle gebiede van die Universiteit van Pretoria, die Universiteit van die Vrystaat, Noordwes-Universiteit en ASD-spesifieke skole. Ouers, wat die uitvoerende kunstenaar Thembeka Nguni en ’n volwassene op die ASD-spektrum, ingesluit het, het ook hulle lewensverhaal met die gehoor gedeel. Nog ’n hoogtepunt van die gebeurtenis was die optrede van die geliefde outisme-honde van die SA Gidshondvereniging. Die terugvoer van afgevaardigdes het die waarde van die insluiting van ouers en volwassenes met ASD as aanbieders in die program beklemtoon.

Hierdie jaar se simposium beloof om selfs nog ’n groter gebeurtenis as tevore te wees.

Hanlie Degenaar, spraakterapeut by die NWU, sê dat afgevaardigdes praktiese inligting wat op die verbetering van die daaglikse lewensgehalte gerig is, by die simposium sal ontvang. "Dit is nie ’n platform vir navorsingsaanbiedings of aktiviste nie. Dit gaan oor die toepassing van navorsing. Afgevaardigdes sal leer uit bepaalde onderwerpe wat ’n impak het op die lewens van mense wat met outisme leef, en die geleentheid hê om met mekaar daaroor te kommunikeer.”

 Die program sluit merkwaardige ouers en volwassenes met outisme in wat hulle unieke reis met ASD sal deel. Die indrukwekkende groep kundiges sluit ook prof Petrus de Vries en kollegas van die Sentrum vir Outismenavorsing in Afrika aan die Universiteit van Kaapstad, en dr David Griessel van die Universiteit van die Vrystaat in. Afgevaardigdes kan ook uitsien na die storie van Josh Crickmay, ’n jong man met ASD wat onlangs ’n koffietafelboek oor voëls gepubliseer het.

Konferensie-onderwerpe strek van die opleiding van versorgers en die bestuur van slaapprobleme tot hoe om leerhindernisse te oorkom, werkverwante probleme, meisies op die spektrum, geletterdheidsontwikkeling en intervensiestrategieë. Interessant genoeg sal daar ook onderwerpe oor boks- en dramagroepe vir tieners met ASD wees.

Vir meer inligting kontak die NWU se Instituut vir Sielkunde & Welstand by 018 299 1739 of e-pos hanlie.degenaar@nwu.ac.za.

 

Tydens verlede jaar se simposium het afgevaardigdes en verskeie belanghebbers by die gebeurtenis met mekaar gekommunikeer.