Die NWU betuig sy innige meegevoel: Heengaan van prof Elda de Waal

Belinda Bantham -- Fri, 11/08/2019 - 15:10

Die NWU betuig sy innige meegevoel: Heengaan van prof Elda de Waal

Dit is met groot hartseer dat die gemeenskap van die Noordwes-Universiteit (NWU) van die heengaan van prof Elda de Waal in die ouderdom van 63 jaar verneem het.

Sy het in 2001 haar loopbaan aan die NWU begin. Prof Elda se passie vir die onderwys was van die begin af duidelik sigbaar, en dit, saam met ’n werksetiek wat geen grense ken nie, het tot talle nasionale en internasionale erkennings gelei. Sy het tot onlangs nog as waarnemende direkteur van navorsing by die navorsingseenheid Edu-HRight (Onderwys en Menseregte in Diversiteit) aan die Noordwes-Universiteit gedien. Tot met haar heengaan het sy haar uitstekende werk as ’n navorsingsprofessor in die Fakulteit Opvoedkunde voortgesit. Onder die verskeie toekennings wat sy ontvang het, is sy in 2018 tydens die CEO Global se Pan African Awards-seremonie as een van die invloedrykste vroue in Afrika benoem.

Haar navorsingsgebiede sluit skooleffektiwiteit, veiligheid, onderwysuitdagings, sosiale wetenskappe, regte, onderwysreg en wetgewing in. Haar werk het ’n direkte impak op duisende skole regoor Suid-Afrika gehad.

Sy het verskeie boeke gepubliseer, insluitende ’n boek oor die regte van plaasskoolleerders op basiese onderwys, die manier om skoolboelies te hanteer, die impak van onderwysers se emosionele intelligensie, die basiese menseregte van onderwysers, en die verhouding tussen onderwysers en leerders in openbare skole.

As kundige op haar gebied het sy dikwels in die media oor onderwysverwante onderwerpe opgetree, en het sy ’n produktiewe bydrae op verskeie platforms gelewer. Sy het ’n waardevolle rol in die bou van die universiteit se reputasie gespeel, en is deur die universiteit hiervoor vereer.

“Deur haar merkwaardige prestasies, en as ’n kollega en ’n vriend, is Elda se nalatenskap onvergeetlik, en sal waarskynlik nie in die toekoms nagedoen kan word nie. Sy was enig in haar soort, en ons kan net aspireer om in haar voetspore te volg.  Die fakulteit wil aan haar familie en vriende ons opregte meegevoel betuig. Ons gedagtes en gebede is met julle in hierdie moeilike tyd,” sê prof Lloyd Conley, uitvoerende dekaan vir die Fakulteit Opvoedkunde.  

Prof Elda de Waal