Die Noordwes-Universiteit vereer sy presteerders in navorsing en innovasie

Belinda Bantham -- Fri, 10/25/2019 - 09:30

Die Noordwes-Universiteit vereer sy presteerders in navorsing en innovasie

Kreatiwiteit, deursettingsvermoë en ’n ondersoekende gees lewer resultate by die NWU wat die prestasies van ’n groter, meer diverse groep navorsers as ooit tevore vier.

Die NWU het sy heel beste navorsers en innoveerders tydens die visekanselier se jaarlikse toekennings vir navorsing en innovasie-uitnemendheid op 24 Oktober in Potchefstroom vereer. Net soos verlede jaar het die Fakulteit Teologie die beste gevaar, en die kategorieë vir die produktiefste navorser van die jaar en vir die produktiefste navorsingsentiteit gewen. Die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het met die gesogte titel vir die produktiefste junior navorser weggestap.

Talle uitmuntende personeellede is by hierdie geleentheid vir hulle uitnemendheid in navorsing, innovasie, gemeenskapsbetrokkenheid en kreatiwiteit in 2018 beloon. Dit sluit navorsers met NNS-graderings in, fakulteite wat beduidende bydraes tot gemeenskapsbetrokke navorsing gemaak het, en studente wat die meeste belofte in innovasie en doktorale studies getoon het.

Die produktiefste senior navorser is prof Marius Nel van die Fakulteit Teologie. Die fokus van sy navorsing is Afrika-pentekostalisme en die hermeneutiese perspektiewe daarvan. Prof Marius ondersoek die invloed van Afrika-pentekostalisme op die verskillende maniere waarop die Bybel gelees en uitgelê word.

Prof Martinette Kruger, die NWU se produktiefste junior navorser vir 2018, is ’n voltydse navorser en professor by Toerismenavorsing in Ekonomiese Omgewings en die Samelewing (TREES). Een van haar navorsingsbelangstellings is om te verstaan hoe gebeurtenisse toerisme in ’n ontwikkelende land en multikulturele samelewing kan fasiliteer. Sy het ook hierdie jaar die toekenning gewen as die Suid-Afrikaanse Vroue in Wetenskap se onderskeidende jong vrouenavorser vir die Geesteswetenskappe- en Sosiale Wetenskappe-kategorie.

Vir die sesde agtereenvolgende jaar het die toekenning vir die produktiefste navorsingsentiteit na die navorsingseenheid Gereformeerde Teologie en die Ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Samelewing in die Fakulteit Teologie gegaan.

Prof Wen-Xiu Ma van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe is met die toekenning vir die mees aangehaalde navorser vereer.

Die visekanselier se toekenning vir die belowendste innovasie-idee van ’n student het na Boitshepo Gopano gegaan. Die jongste vrou wat ’n doktorsgraad verwerf het, is dr Gontse Mokwatsi van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe, en prof Gisele Mah van die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe het die visekanselier se toekenning vir die ontwikkelende vroulike navorser ontvang.

Die NWU het ook tydens die toekennings die onlangse toekenning van die SANOPsys SARChi-Albertina Sisulu-leerstoel in Verpleegkunde aan prof Siedine Coetzee gevier. Dit is die eerste navorsingsleerstoel in Verpleegkunde wat die NNS toegeken het. Die NNS sal deur hierdie leerstoel meer as R8 miljoen bydra tot die ontwikkeling van broodnodige verplegings- en leierskapsvaardighede op die gebied van verpleegkunde wat op die verbetering van die kwaliteit van die Suid-Afrikaanse verplegingsektor gemik is.

Prof Dan Kgwadi, visekanselier, het gesê dat dit duidelik uit die NWU se navorsing-prestasiehoogtepunte blyk dat die instelling ’n sterk grondslag gebou het wat navorsers en vakkundiges bemagtig om hoër en verder te reik met die najaag van hulle doelwitte.

Hy het lof gebring aan die aand se wenners en hulle met hulle toewyding, deursettingsvermoë en visie gelukgewens.”

Uitgereik deur NWU Koporatiewe Verhoudinge en Bemarking

Navrae:           Willie du Plessis, kommunikasiepraktisyn: 082 590 0692.Prof Marius Nel van die Fakulteit Teologie is die NWU se produktiefste navorser vir 2018.


Prof Martinette Kruger van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe het die toekenning vir die produktiefste junior navorser ontvang.


 

Die Eenheid vir Gereformeerde Teologie en die Ontwikkeling van die Suid-Afrikaanse Samelewing het vir die sesde agtereenvolgende jaar die toekenning vir die produktiefste navorsingsentiteit ontvang. Prof Ferdi Kruger het die toekenning namens die eenheid ontvang.

Navrae:           Willie du Plessis, kommunikasiepraktisyn: 082 590 0692.