Die internet vergeet nooit nie – só sê ’n mediaspesialis aan die NWU

Belinda Bantham -- Wed, 05/17/2017 - 12:10

Die internet vergeet nooit nie – só sê ’n mediaspesialis aan die NWU

Die NWU se departement vir studentedissipline en nakoming was op 16 Mei die gasheer van die beroemde sosialemediareg-spesialis, Emma Sadleir, as deel van die universiteit se menseregtebewustheidsveldtog op sy kampus in Potchefstroom.

Emma was die hoofspreker oor die regs-, dissiplinêre en reputasierisiko van sosiale media. Nog ’n spreker, prof Fika Janse van Rensburg, waarnemende kampusrektor, het die belangrikheid van vryheid van spraak en sosiale media op die kampus beklemtoon. Die gebeurtenis is deur lede van die NWU en die kampusbestuur, personeel, studenteleiers, studente en die media bygewoon.

Ons is almal beroemde persone

“As jy nie iets op ’n reklamebord langs ’n besige pad sal plaas waar almal dit kan sien nie, moet jy dit beslis nie op sosiale media sit nie,” sê Emma. “Ek wil hê dat jy moet weet dat elke foto wat van nou-af tot die dag van jou dood van jou geneem gaan word, gepubliseer gaan word. As jy nie wil hê dat jou werkgewer, jou lewensmaat of jou ouma dit moet sien nie, moet dit nie eers in digitale formaat bestaan nie. As jy iets op die internet plaas, bly dit vir altyd daar; die internet vergeet nooit nie.”

Emma het gewaarsku teen die verlies van privaatheid op sosiale media. “Daar is nie iets soos ’n gratis maaltyd nie. Hoewel ons nie vir talle van die sosiale media se werwe en platforms betaal nie, betaal ons wel daarvoor met die inligting wat ons verskaf, wat dikwels vir advertensiedoeleindes gebruik word.” Sy sê dat hierdie inligting gesteel kan word of in die verkeerde hande kan beland.

“Danksy die sosiale media het ons almal beroemde persone geword.” Dit is waarom dit toenemend belangrik word om jou reputasie te beskerm, sê sy. “Jou aanlyn ‘CV’, met ander woorde wat jy op sosialemediaplatforms plaas en skryf, sê meer oor jou as wat jou gewone CV sê.”

Sy sê dat talle potensiële werkgewers ’n aansoeker se sosialemediaplatforms sal Google voordat hulle vir hulle ’n werk sal aanbied.

 

As jy in die ketting is, is jy aanspreeklik

 “Skade aan jou reputasie is belangriker as die dissiplinêre en regskade,” sê Emma, en noem die Penny Sparrow-geval. Hoewel Penny, wat aan haatspraak en crimen injuria skuldig bevind is, om verskoning gevra het en ’n boete betaal het, is die skade gedoen en dit sal haar altyd agtervolg.

Emma het ook gewaarsku oor laster en die regsgevolge daarvan. “Die wet sê dat al is inhoud net deur een ander persoon gesien, word dit as gepubliseer beskou. Met ander woorde, dit is dieselfde as om dit op die voorblad van ’n koerant te publiseer. Daar is baie onkunde in hierdie verband omdat mense glo dat hulle ’n absolute reg op die vryheid van spraak het. Die reg op die vryheid van uitdrukking kan egter beperk word as dit strydig is met enige ander regte, soos die reg op waardigheid, privaatheid en reputasie.”

In Suid-Afrika sê die wet dat enige persoon in die ketting van publikasie wetlik daarvoor verantwoordelik is. Die implikasie hiervan is dat enigeen wat die vermoë het om die publikasie van inhoud te keer, of hulleself daarvan kan distansieer, is ook vir die publikasie daarvan verantwoordelik is en dus regtens vir die inhoud daarvan gedagvaar kan word. Dit geld ook vir sosialemediagebruikers wat hertwiet, plasings weer aanstuur, en daarvan hou (like), of hulle met plasings en inhoud op die verskillende platforms assosieer.

Gebruik tegnologie en laat almal tuis voel

Prof Fika sê met verwysing na sosiale media dat tegnologie op so 'n wyse gebruik moet word dat dit bydra om mense by die NWU welkom te laat voel.

“Ons is trots op ons plek en die enigste manier waarop ons kan verseker dat hierdie gevoel van trots bly, is as ons regtig na mekaar luister en as ons uit ons harte praat.” Hy het beklemtoon dat dit belangrik is dat studente en personeel nie skaam moet voel om te sê wat hulle voel nie, maar hulle ook gewaarsku teen die gevaar daarvan op jou opinie op ’n destruktiewe manier uit te spreek wat kommunikasie tussen mense afbreek en hulle gevoelens seermaak.

Emma Sadleir, sosialemediaspesialis, praat oor digitale inhoud en sê dat seksteks, wat baie gewild geword het, baie gevaarlik is. “Fone kan gesteel word en selfs as jy iemand vertrou, is dit steeds riskant. Ek sien op ’n daaglikse basis baie gevalle van wraakpornografie, en dit veroorsaak onherstelbare skade aan die slagoffers.”