Die impak van ʼn tweede kans

Belinda Bantham -- Thu, 09/20/2018 - 09:05

Die impak van ʼn tweede kans

ʼn Tweede kans in die lewe is nie vir almal beskore nie en wanneer so iets oor jou se pad kom, moet jy dit met albei hande aangryp en die beste daarvan maak. Dit is presies wat 33 jongmense by die Noordwes-Universiteit (NWU) se Fakulteit  Ingenieurswese gedoen het toe hulle aan die begin van die jaar vir die Xcel-program ingeskryf het.

Hulle is nou wel nog nie ten volle eerstejaar-ingenieurswesestudente nie, maar behoort dit baie binnekort te kan sê...

Dié program bied ʼn tweede kans aan leerders wat hul vorige Graad 12 Senior Sertifikaat-eksamenuitslae in wiskunde en fisiese wetenskap wil verbeter. Elza Hattingh, die NWU se Xcel-programbestuurder, het in 2016 die eerste 12 studente ingeneem wat bykomende onderrig wou ontvang, met die doel om aan die einde van die jaar hul matriek oor te skryf sodat hulle ʼn beter kans tot universiteitstoelating kon kry.

“Omdat ek vir die afgelope 20 jaar keuring gedoen het vir toelating tot ingenieurswese, sien ek elke jaar hoe groot die behoefte is vir ʼn tweede geleentheid om die Graad 12-eksamen te skryf,” sê Elza. “Ons het besluit om dié program op die been te bring waar studente dan aan die NWU vir ʼn jaar lank klas draf om die hele Graad 11- en 12-skoolkurrikulum in wiskunde en fisiese wetenskap oor doen.

“Die redes vir hierdie studente se swak skoolprestasie in wiskunde en fisiese wetenskap wissel van gebrekkige onderrig op skoolvlak tot moeilike huislike omstandighede, ongebalanseerde gedrewenheid tot sportdeelname, siektetoestande of akademiese doelgerigtheid wat tydens hul Graad 12-jaar ontbreek het,” voeg sy by.

Na twee-en-ʼn-half jaar het dié program homself as ʼn wegholsukses bewys. Tydens die Junie-eksamen het sommige studente hul vorige Graad 12-uitslae met so veel as 40% verbeter. “Die klasgemiddeld toon ʼn verbetering van 25% in wiskunde en 18% in fisiese wetenskap wanneer dit met 2017 se matriekeksamen vergelyk word,” sê Elza.

“Ons het ʼn streng keuringsproses vir diegene wat vir die Xcel-program wil inskryf, omdat ons seker wil wees dat dié studente wat gekeur word, waarlik doelgerig en ernstig is om hul vorige uitslae te verbeter. Ons maak ook seker dat hul doelwitte realisties is en beklemtoon die erns en harde werk wat die program meebring.

“Hier moet studente ʼn keuse maak – hulle werk hard met die oog op ʼn professionele beroep, of hulle val uit en beland dadelik in die arbeidsmark sonder ʼn tersiêre kwalifikasie. Ons het die regte dosente vir dié groot taak gekies en ek kan met eerlikheid sê dat hulle fenomenale werk doen. Hulle maak seker die studente presteer tot die beste van hul vermoëns.”

Hoewel die program by die NWU aangebied word, word die rekordeksamen en finale Graad 12 Senior Sertifikaat-eksamen onder toesig van die Departement van Basiese Onderwys by ʼn naburige hoërskool afgelê. Dieselfde vraestelle word geskryf as dié wat deur die res van die land se matrieks geskryf word. “Ons het die afgelope twee jaar nie net ʼn 100%-slaagsyfer na afloop van die matriek-eindeksamen behaal nie, maar elkeen van dié studente het vir tersiêre opleiding ingeskryf,” sê Elza.

Sy sê die klasweek bestaan uit 24 ure se onderrig in dié twee vakke, wat deur ʼn twee-ure tutoriaalsessie ondersteun word waar studente raad, hulp en leiding van die dosente kan kry. Hulle skryf vir `n universiteitsvak in en doen ook twee bykomende kortkursusse, wat min of meer dieselfde inhoud as eerstejaarsvakke op universiteitsvlak bevat. Die studente leer om onafhanklik en teen tyd te werk en verantwoordelikheid vir hul eie studies te neem. Sodoende word hulle voorberei om die werksdruk en -volume op universiteit te hanteer.

Elza sê verder dat klasbywoning kontraktueel verpligtend is. “Studente mag slegs ʼn klas misloop indien hulle ʼn mediese sertifikaat daarvoor kan indien. Ons volg ʼn ernstige benadering ten opsigte van selfdissipline en verantwoordelikheid om studente vir dit wat op universiteit vir hulle wag, voor te berei. As hulle oor ‘n jaar by die universiteit se hek instap, moet hulle weet wat die tempo is en wat om te verwag.

“Die Xcel-program bied nie net ʼn tweede kans op ʼn beter Graad 12-resultaat nie – dit bemagtig ons jongmense om tot hul volle potensiaal te kan leef. Ek gloei van trots as ek sien hoe hulle floreer en na ʼn beroep in ingenieurswese of gesondheidswetenskappe mik, waar dit ʼn jaar gelede nie moontlik was nie,” sê Elza.

 

 Hierdie groep jongmense het ʼn tweede kans aangegryp vir ʼn beter toekoms.