Die gevare van die misbruik van antibiotika

Belinda Bantham -- Thu, 11/22/2018 - 14:24

Die gevare van die misbruik van antibiotika

Is jy een van die duisende mense regoor die wêreld wat ’n gewone hoofpyn, griep of ’n maagaandoening behandel deur antibiotika te neem? Jy moet daarmee ophou. Die aanhoudende oorgebruik en misbruik van antibiotika dra drasties tot die wêreldwye toename in weerstandigheid teen antibiotika by.

Met 12 tot 18 November wat ’n bewusmakingsweek oor antibiotika is, skep die Noordwes-Universiteit (NWU) se Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur, in samewerking met die Waternavorsingskommissie, bewustheid oor die geskiedenis en die gebruik van antibiotika, beste praktyke en weerstandigheid teen antibiotika.  

Volgens prof Carlos Bezuidenhout van die vakgroep Mikrobiologie is weerstandigheid teen antibiotika die gevolg van die konstante blootstelling van bakterieë aan antibiotika.

Die oorgebruik en misbruik van antibiotika vergroot dus die koers van weerstandigheid teen antibiotika. Bakterieë wat infeksies veroorsaak, is vinnig besig om weerstandig te raak teen beskikbare antibiotika, wat tot gevolg het dat ons behandelingsopsies al hoe minder raak.

Weerstandigheid teen antibiotika plaas ’n finansiële las op die regering, aangesien die medikasie wat vereis word om die algemeen-beskikbare antibiotika aan te vul – in gevalle van veelvuldige antibiotikaweerstandigheid – baie duur is.

“Oor die afgelope klompie jaar is daar nie veel nuwe antibiotika op die mark vrygestel nie, dus moet rentmeesterskap van hierdie hulpbron aanvaar word om te verseker dat hierdie antibiotika vir die toekoms bewaar bly,” verduidelik prof Bezuidenhout.

“Ons gaan twee geleenthede aanbied om bewustheid te skep. Die eerste geleentheid is ’n belanghebberwerkswinkel wat deur die Waternavorsingskommissie geborg word. Openbare lesings sal ook op 14 November 2018 op die NWU se kampus in Potchefstroom gehou word.”

Die openbare lesings sal om 18:00 by gebou B14 plaasvind. Vir meer inligting, kontak asseblief vir dr Lesego Molale-Tom by 018 299 2313/2327, of stuur ’n e-pos aan lesego. molaletom@nwu.ac.za.

 

Meer bewustheidsprojekte

Die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur het verskeie bewustheidsprojekte regdeur die jaar aangebied.

Vroeër hierdie jaar, tydens Waterweek wat van 17 tot 23 Maart plaasgevind het, het die eenheid ’n waterbesparingsbewustheidheidsprogram op die kampus in Potchefstroom gehou. Tydens hierdie veldtog het hulle die belangrikheid van water gedeel, en waarom hierdie skaars hulpbron volhoubaar bestuur moet word.  

Op 18 Julie, Mandeladag, het hulle die honderdste verjaardag van Nelson Mandela gevier deur die Madibeng-laerskool in Potchefstroom te besoek om die waarde van opvoeding te beklemtoon en die belangrikheid van ’n skoon omgewing te deel.

Daarna, op Internasionale Mikroörganismedag wat jaarliks op 17 September gehou word, het die eenheid ’n stalletjie opgerig en studente uitgenooi om deur ’n mikroskoop na verskillende mikroörganismes te kyk, en aan ’n agarkunskompetisie deel te neem wat verskillende bakteriële groeipatrone vertoon.