Welma Lubbe

Me
Welma
Lubbe
Verpleegkunde
Senior Lektor
Potchefstroomkampus
Dr Welma Lubbe
Ander deskundiges van: 
Ander deskundiges in: 
Besoek Skool of Sentrum: 
Besoek Fakulteit: 
Media: 

http://www.youtube.com/watch?v=1AMYIs4I14k Fakulteit Gesondheidswetenskappe: Skool vir Verpleegkunde

http://www.youtube.com/watch?v=VwmiKX9PRC0 Fakulteit Gesondheidswetenskappe: Skool vir Verpleegkunde