Wannie Carstens

Prof
Wannie
Carstens
Afrikaanse taalkunde
Taalpraktisyn
Direkteur
NNS Gradering: 
C - Gevestigde navorsers met ‘n onlangse, volgehoue rekord van produktiwiteit in die veld wat erkenning van hul eweknieë geniet as kundiges vir: • die lewering van navorsingswerk van hoë gehalte waarvan die kern samehangend is en wat van deurlopende betrokkenheid in die veld getuig; en • die demostrasie van die vermoë om probleme te konseptualiseer en navorsingsmetodes toe te pas om dit te ondersoek.
Potchefstroomkampus
Prof Wannie Carstens
Ander deskundiges van: 
Ander deskundiges in: