Sarina Claassens

Dr
Sarina
Claassens
Grondmikrobiologie
Senior Lektor
NNS Gradering: 
Y - Jong navorsers (40 jaar of jonger) wat vir minder as vyf jaar reeds oor ‘n doktorsgraad of gelykwaardige kwalifikasie beskik wanneer hulle aansoek doen en wat op grond van hul prestasie en produktiwiteit as navorsers gedurende hul doktorale studies en/of vroeë nadoktorale loopbane as persone beskou word wat oor die vermoë beskik om binne ‘n tydperk van vyf jaar na evaluasie hulself as navorsers te bewys.
Potchefstroomkampus
Dr. Sarina Claassens
Dr. Sarina Claassens
Ander deskundiges van: