Petrus van der Merwe

Prof
Peet
van der Merwe
Toerismebestuur en ekonomie
Lektor
Potchefstroomkampus
Prof Peet van der Merwe
Prof Peet van der Merwe