Klaus Kellner

Prof
Klaus
Kellner
Grondverwering en restourasie-ekologie
Navorsingsprofessor
Potchefstroomkampus
Prof Klaus Kellner, expert in Land degradation and restoration ecology
Besoek Skool of Sentrum: