George van Schoor

Prof
George
van Schoor
Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
Energiestelsels
Navorsingsprofessor
Potchefstroomkampus
Prof. George van Schoor - Skool vir Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
Prof. George van Schoor - Skool vir Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
Ander deskundiges in: 
Besoek Navorsingseenheid: 
Besoek Fakulteit: