Anita Elizabeth Pienaar

Prof
Anita
Pienaar
Kinderkinetika
Professor
Potchefstroomkampus
Prof. Anita Pienaar - Skool vir Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap
Anita Pienaar - Skool vir Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap
Ander deskundiges in: 
Besoek Navorsingseenheid: 
Besoek Fakulteit: