Deskundiges

Soek vir Deskundiges

Cultural Rights, Hoër onderwys, Inclusive Education, Konstitusionele Reg, Menseregte opvoedkundige, Multilingualism, Science Law
Potchefstroomkampus
Ekotoksikologie
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Statistikus
Mahikeng Campus
Internasionale Menseregte
NRF Rating: Y2
Mahikeng Campus
Opvoeding
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
NRF Rating: B2
Potchefstroomkampus
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing
Potchefstroomkampus
Foreign Direct Investments
Potchefstroomkampus
Prof Derick Blaauw
Ekonomie
Potchefstroomkampus
Prof. Seugnet Blignaut -TELIT-SA Direkteur
Gaming in HE, Opvoeding
NRF Rating: C1
Vanderbijlpark Campus
Social Work
Potchefstroomkampus
Toerisme
Mahikeng Campus
Arbeidsreg
Potchefstroomkampus
Ruimte fisika
NRF Rating: B
Potchefstroomkampus
Chemiese en Mineraal Ingenieurswese
Potchefstroomkampus
NRF Rating: Y2
Potchefstroomkampus
Potchefstroomkampus
Quality Assurance, Quality Control
Potchefstroomkampus
Bedryfsielkundige
Potchefstroomkampus
Steenkoolnavorsing
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Environmental management
Potchefstroomkampus
Familiereg
Potchefstroomkampus
Afrikaanse taalkunde, Taalpraktisyn
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
NRF Rating: Y2
Mahikeng Campus
Technology in teaching and learning
Mahikeng Campus
Groenbeplanning, Volhoubare ontwikkeling
NRF Rating: Y
Potchefstroomkampus
Sustainable diets and food systems
Potchefstroomkampus
Dr. Sarina Claassens
Grondmikrobiologie
NRF Rating: Y
Potchefstroomkampus
Kinderkinetika
NRF Rating: Y2
Potchefstroomkampus
Geskiedenis en Politiek
Mahikeng Campus
Potchefstroomkampus
Bilingualism, English linguistics, Language and social identity, Language policy and planning, Language vitality, Multilingualism, Opvoeding, Sociolinguistics
NRF Rating: C1
Vanderbijlpark Campus
Belasting, Rekeningkunde
Vanderbijlpark Campus
Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Hans de Ridder
Sport Wetenskappe
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Physical Education
Potchefstroomkampus
Geneesmiddelaflewering, Kosmeseutika, Topikale Geneesmiddelaflewering, Transdermal Geneesmiddelaflewering
NRF Rating: C1
Potchefstroomkampus
Eiendomsreg, Landswet
Potchefstroomkampus
Omgewingsreg, Plaaslike Owerheidsreg
NRF Rating: Y
Potchefstroomkampus
Eiendomsreg
NRF Rating: B
Potchefstroomkampus
Prof Willemien du Plessis
Omgewingsreg, Regspluralisme
Potchefstroomkampus
Beroepshigiëne
NRF Rating: Y2
Potchefstroomkampus
Prof Louis du Preez, professor in Dierkunde, NWU
Dierkunde
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Prof Petro du Preez
Menseregte opvoedkundige
NRF Rating: Y
Potchefstroomkampus
Analitiese chemie, Fisiese Farmasie
NRF Rating: C3
Potchefstroomkampus
Prof CG du Toit
Meganiese en Kerningenieurswese
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Ekonomie
Potchefstroomkampus
Physical science
NRF Rating: B3
Mahikeng Campus
Statistikus
Potchefstroomkampus
Prof Fritz Eloff, Beroepshigiëne Programleier in die Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe
Beroepshigiëne
Potchefstroomkampus
Seksuele misbruik van kinders
Vanderbijlpark Campus
Financial Management, Geoktrooieerde rekenmeester
Vanderbijlpark Campus
Prof Elsa Fourie
Opvoeding, Quality assurance in Early Childhood Development
Vanderbijlpark Campus
Prof Anja Franken
Beroepshigiëne
Potchefstroomkampus
Farmaseutiese en Biomediese, Farmaseutika
Potchefstroomkampus
Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Energiestelsels
NRF Rating: Y
Potchefstroomkampus
Ekonomie
Potchefstroomkampus
Potchefstroomkampus
Prof. L.J. Grobler - Dekaan,Fakulteit Ingenieurswese
Energiestelsels
Potchefstroomkampus
Navorsingsielkunde
Potchefstroomkampus
Critical Thinking Development, Kognitiewe ontwikkeling, Opvoeding
Vanderbijlpark Campus
Biokinetika
Potchefstroomkampus
NRF Rating: B
Potchefstroomkampus
Medisinale & sintetiese chemie, Ontwikkeling van geneesmiddels.
NRF Rating: A2
Potchefstroomkampus
Prof. Albert Helberg
Potchefstroomkampus
Psigososiale Gedragswetenskappe
Potchefstroomkampus
Ekonomie
Potchefstroomkampus
Positiewe sielkunde
Vanderbijlpark Campus
Care issues, Intergenerational Dynamics, Population Ageing, Socio-Gerontology
Vanderbijlpark Campus
Hipertensie, Kardiovaskulêre Fisiologie
NRF Rating: C3
Potchefstroomkampus
Dr Sanet Janse van Vuuren
Algnavorsing/ Fikologie
Potchefstroomkampus
Bedryfsielkundige
Potchefstroomkampus
Farmasie
Potchefstroomkampus
Energiestelsels, Meganiese en Kerningenieurswese
Potchefstroomkampus
Grondverwering en restourasie-ekologie
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Prof Tumi Khumalo
Positiewe sielkunde
NRF Rating: Y
Vanderbijlpark Campus
Johanita Kirsten
Historical linguistics, Language contact, Language evolution and change
Vanderbijlpark Campus
Navorsingsielkunde, Positiewe sielkunde
Mahikeng Campus
Geneesmiddelaflewering, Gespesialiseerde doseervorme, Polimere in doseervorme
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Louis Kotzé
Omgewingsreg
NRF Rating: P
Potchefstroomkampus
Ekonomie
Potchefstroomkampus
Sielkunde, Sport Wetenskappe
Potchefstroomkampus
Potchefstroomkampus
Hipertensie, Kardiovaskulêre Fisiologie
NRF Rating: Y2
Potchefstroomkampus
Prof. Daleen Kruger  - Skool vir Musiek
Musiek, Musikologie
Potchefstroomkampus
Epidemiologie, Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing
Potchefstroomkampus
Kliniese Sielkunde
Potchefstroomkampus
Wiskunde
NRF Rating: B
Potchefstroomkampus
Farmaseutika
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Prof Bennie Linde, Medeprofessor, Arbeidsverhoudinge
Arbeidsverhoudinge
Potchefstroomkampus
Prof Kobus Lombard
Assessment, Opvoeding
Vanderbijlpark Campus
Farmaseutika
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Dierkunde, Ekotoksikologie
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Prof Leoné Malan
Neurogeniese hipertensie
NRF Rating: C3
Potchefstroomkampus
Geskiedenis en Politiek
Mahikeng Campus
Toerismebestuur en ekonomie
Mahikeng Campus
Rekeningkunde
Vanderbijlpark Campus
Inheemse kennisstelsels
Mahikeng Campus
Eye-tracking technology and application
Vanderbijlpark Campus
Physical science
NRF Rating: Y2
Mahikeng Campus
Indigenous Languages
Mahikeng Campus
Dr Carina Mels
Oksidatiewe stres
NRF Rating: Y2
Potchefstroomkampus
Prof Sanlie Middelberg
Agricultural Finance
NRF Rating: Y
Potchefstroomkampus
Verbruikerswetenskappe, Voedselwetenskappe
Potchefstroomkampus
Dr Karin Minnie
Swangerskap en Geboortesorg
Potchefstroomkampus
Finite Groups, Simple Groups and Sporadic Simple Groups, Wiskunde
Mahikeng Campus
Bedryfsingenieurswese
Potchefstroomkampus
Biokinetika
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Vanderbijlpark Campus
Environmental management, Opvoeding, Physical science
Vanderbijlpark Campus
Statistikus
Mahikeng Campus
Literatuur
Mahikeng Campus
Inclusive Education, Opvoeding
Vanderbijlpark Campus
Potchefstroomkampus
Positiewe sielkunde
Vanderbijlpark Campus
Dr Velaphi Aaron Nhlapo
Onderwysbestuur, Opvoeding
Vanderbijlpark Campus
Ekonomie, Foreign Direct Investments
Potchefstroomkampus
Opvoeding
Mahikeng Campus
Farmakodinamika, Geneesmiddelontwerp en ontwikkeling
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Language policy and planning, Multilingualism, Selfgerigte Leer
NRF Rating: Y
Potchefstroomkampus
Prof. Raymond Parsons - NWU Potchefstroom Besigheidskool
Ekonomie
Potchefstroomkampus
Maristi Partridge
Corpus linguistics, Language evolution and change, Sociolinguistics
Vanderbijlpark Campus
Prof A Petzer
Farmaseutiese chemie
NRF Rating: Y2
Potchefstroomkampus
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Prof. Anita Pienaar - Skool vir Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap
Kinderkinetika
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Eiendomsreg
Potchefstroomkampus
Mari-Leigh Pienaar
Afrikaans, Applied linguistics, Linguistics
Vanderbijlpark Campus
Belasting, Rekeningkunde
Vanderbijlpark Campus
Omgewingswetenskaplike
NRF Rating: B2
Potchefstroomkampus
Ms Caroline Piotrowska
Corpus linguistics, Historical linguistics, Language evolution and change, Sociolinguistics
Vanderbijlpark Campus
Arbeidsverhoudinge, Bedryfsielkundige
Potchefstroomkampus
MJ Preston, expert in Auditing, Taxation, and Commercial Law.
Belasting, Eiendomsreg, Vakkundige
Vanderbijlpark Campus
Regspluralisme
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Language and social identity, Language vitality, Sociolinguistics, Sub-cultural linguistics
Vanderbijlpark Campus
Familiereg
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Potchefstroomkampus
Gemeenskapsielkunde, Sielkunde
NRF Rating: C1
Potchefstroomkampus
Prof Riaan Rossouw, Micro-economist
Belasting, Ekonomie, Toerismebestuur en ekonomie
Potchefstroomkampus
Cross-cultural research, Work engagement
NRF Rating: C1
Vanderbijlpark Campus
Communication, Indigenous Languages, Journalism
NRF Rating: C3
Mahikeng Campus
Psigososiale Gedragswetenskappe
Mahikeng Campus
Bedryfsielkundige, Human Resource Development
Vanderbijlpark Campus
Rekeningkunde
Vanderbijlpark Campus
Biokinetika
Potchefstroomkampus
Financial Management
Vanderbijlpark Campus
Prof Sanne ter Horst
Wiskunde
NRF Rating: Y
Potchefstroomkampus
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Prof Linda Theron, Sub-programme leader at Optentia Research Focus Area
Child and youth resilience, Educational psychology, Participatory qualitative research methods, Social-ecological processes of resilience
NRF Rating: C2
Vanderbijlpark Campus
Toerisme
Mahikeng Campus
Public management and administration
Vanderbijlpark Campus
Energiestelsels
Potchefstroomkampus
Biokinetika
Potchefstroomkampus
Dierkunde
NRF Rating: B
Potchefstroomkampus
Verbruikerswetenskappe
NRF Rating: Y1
Potchefstroomkampus
Prof Nico van der Merwe
Geoktrooieerde rekenmeester
Potchefstroomkampus
Literatuur
Potchefstroomkampus
Prof Peet van der Merwe
Toerismebestuur en ekonomie
Potchefstroomkampus
Dr Karen van der Merwe
Gemeenskapsielkunde, Psychology of religion
Vanderbijlpark Campus
Rekeningkunde
Vanderbijlpark Campus
Mineraal en Waterreg
Potchefstroomkampus
Geïntegreerde Bemarkingskommunikasie, Reputasiebestuur en -meting
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Rekeningkunde
Vanderbijlpark Campus
Wiskunde
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Prof. Kobus van der Walt - Fakulteit Natuurwetenskappe
Omgewingswetenskaplike
Potchefstroomkampus
Prof Marthie van der Walt, Opvoedingswetenskappe
Selfgerigte Leer
Potchefstroomkampus
Biochemie
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Pieter van der Zwan, associate professor in the Taxation programme
Belasting, Geoktrooieerde rekenmeester
Potchefstroomkampus
Farmaseutika
Potchefstroomkampus
Bedryfsingenieurswese
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Belasting
Potchefstroomkampus
Meganiese en Kerningenieurswese
Potchefstroomkampus
Prof Dewald van Niekerk
Rampstudies
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Geoktrooieerde rekenmeester
Potchefstroomkampus
Prof. George van Schoor - Skool vir Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Energiestelsels
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Rekeningkunde
Vanderbijlpark Campus
Social Work
Potchefstroomkampus
Ruimte fisika
NRF Rating: P
Potchefstroomkampus
Politiek
Potchefstroomkampus
Konstitusionele Reg
Potchefstroomkampus
Philosophy
Potchefstroomkampus
Mineraal en Waterreg
Vanderbijlpark Campus
Uitvoerbevordering / Internasionale Handel
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Prof Frans Waanders, Direkteur, Skool vir Chemiese en Mineraal Ingenieurswese, NWU
Steenkoolnavorsing
NRF Rating: C
Potchefstroomkampus
Seksuele misbruik van kinders, Sielkunde
Vanderbijlpark Campus
Dr Ronel Wasserman
Corpus linguistics, Grammaticalisation, Language contact, Modality, Register studies, Sociohistorical linguistics, South African English varieties
Vanderbijlpark Campus
Interpreting theory, Sign language interpreting
Vanderbijlpark Campus
Prof Ché Weldon
Amfibiër bewaring en siekte-epidemiologie
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Omgewingswetenskaplike
NRF Rating: C2
Vanderbijlpark Campus
Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing
NRF Rating: C2
Potchefstroomkampus
Mahikeng Campus
Prof Ike Xaba
Onderwysbestuur
Vanderbijlpark Campus