Deskundiges

Soek vir Deskundiges

Ekotoksikologie
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Farmakologie
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Polimorfisme, Vaste-toestand eienskappe van geneesmiddels
NNS Gradering: Y2
Potchefstroomkampus
Prof Derick Blaauw
Ekonomie
Potchefstroomkampus
Prof. Seugnet Blignaut -TELIT-SA Direkteur
Gaming in HE, Opvoeding
NNS Gradering: C1
Vaaldriehoekkampus
Ruimte fisika
NNS Gradering: B
Potchefstroomkampus
Afrikaanse taalkunde, Taalpraktisyn
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Groenbeplanning, Volhoubare ontwikkeling
NNS Gradering: Y
Potchefstroomkampus
Dr. Sarina Claassens
Grondmikrobiologie
NNS Gradering: Y
Potchefstroomkampus
Sport Wetenskappe
Potchefstroomkampus
Hans de Ridder
Sport Wetenskappe
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Prof Johan du Plessis
Beroepshigiëne
NNS Gradering: Y2
Potchefstroomkampus
Omgewingsreg, Plaaslike Owerheidsreg
NNS Gradering: Y
Potchefstroomkampus
Eiendomsreg
NNS Gradering: B
Potchefstroomkampus
Geneesmiddelaflewering, Kosmeseutika, Topikale Geneesmiddelaflewering, Transdermal Geneesmiddelaflewering
NNS Gradering: C1
Potchefstroomkampus
Analitiese chemie, Fisiese Farmasie
NNS Gradering: C3
Potchefstroomkampus
Prof Louis du Preez, professor in Dierkunde, NWU
Dierkunde
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Prof Petro du Preez
Menseregte opvoedkundige
NNS Gradering: Y
Potchefstroomkampus
Prof CG du Toit
Meganiese en Kerningenieurswese
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Statistikus
Potchefstroomkampus
Prof Fritz Eloff, Beroepshigiëne Programleier in die Skool vir Fisiologie, Voeding en Verbruikerswetenskappe
Beroepshigiëne
Potchefstroomkampus
Prof Anja Franken
Beroepshigiëne
Potchefstroomkampus
Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Energiestelsels
NNS Gradering: Y
Potchefstroomkampus
Potchefstroomkampus
Prof. L.J. Grobler - Dekaan,Fakulteit Ingenieurswese
Energiestelsels
Potchefstroomkampus
NNS Gradering: B
Potchefstroomkampus
Medisinale & sintetiese chemie, Ontwikkeling van geneesmiddels.
NNS Gradering: A2
Potchefstroomkampus
Prof. Albert Helberg
Potchefstroomkampus
Psigososiale Gedragswetenskappe
Potchefstroomkampus
Ekonomie
Potchefstroomkampus
Dr Sanet Janse van Vuuren
Algnavorsing/ Fikologie
Potchefstroomkampus
Bedryfsielkundige
Potchefstroomkampus
Energiestelsels, Meganiese en Kerningenieurswese
Potchefstroomkampus
Grondverwering en restourasie-ekologie
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Geneesmiddelaflewering, Gespesialiseerde doseervorme, Polimere in doseervorme
NNS Gradering: C2
Potchefstroomkampus
Louis Kotzé
Omgewingsreg
NNS Gradering: P
Potchefstroomkampus
Ekonomie
Potchefstroomkampus
Epidemiologie, Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing
Potchefstroomkampus
Kliniese Sielkunde
Potchefstroomkampus
Prof. Daleen Kruger  - Skool vir Musiek
Musiek, Musikologie
Potchefstroomkampus
Wiskunde
NNS Gradering: B
Potchefstroomkampus
Farmaseutika
NNS Gradering: Y
Potchefstroomkampus
Prof Bennie Linde, Medeprofessor, Arbeidsverhoudinge
Arbeidsverhoudinge
Potchefstroomkampus
Farmaseutika
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Dierkunde, Ekotoksikologie
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Selfgerigte Leer
Potchefstroomkampus
Annchen Mielmann
Verbruikerswetenskappe, Voedselwetenskappe
Potchefstroomkampus
Dr Karin Minnie
Swangerskap en Geboortesorg
Potchefstroomkampus
Bedryfsingenieurswese
Potchefstroomkampus
Mediese chemie
NNS Gradering: Y
Potchefstroomkampus
Potchefstroomkampus
Farmakodinamika, Geneesmiddelontwerp en ontwikkeling
NNS Gradering: C2
Potchefstroomkampus
Language policy and planning, Multilingualism, Selfgerigte Leer
NNS Gradering: Y
Potchefstroomkampus
Prof. Raymond Parsons - NWU Potchefstroom Besigheidskool
Ekonomie
Potchefstroomkampus
Prof A Petzer
Farmaseutiese chemie
NNS Gradering: Y2
Potchefstroomkampus
Prof. Anita Pienaar - Skool vir Biokinetika, Rekreasie en Sportwetenskap
Kinderkinetika
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Eiendomsreg
Potchefstroomkampus
Regspluralisme
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Familiereg
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Prof Riaan Rossouw, Micro-economist
Belasting, Ekonomie, Toerismebestuur en ekonomie
Potchefstroomkampus
Prof Melville Saayman
Toerismebestuur en ekonomie
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Prof Sanne ter Horst
Wiskunde
NNS Gradering: Y
Potchefstroomkampus
Energiestelsels
Potchefstroomkampus
Dierkunde
NNS Gradering: B
Potchefstroomkampus
Verbruikerswetenskappe
NNS Gradering: Y1
Potchefstroomkampus
Prof Nico van der Merwe
Geoktrooieerde rekenmeester
Potchefstroomkampus
Mineraal en Waterreg
Potchefstroomkampus
Geïntegreerde Bemarkingskommunikasie, Reputasiebestuur en -meting
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Prof. Kobus van der Walt - Fakulteit Natuurwetenskappe
Omgewingswetenskaplike
Potchefstroomkampus
Prof Marthie van der Walt, Opvoedingswetenskappe
Selfgerigte Leer
Potchefstroomkampus
Biochemie
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Pieter van der Zwan, associate professor in the Taxation programme
Belasting, Geoktrooieerde rekenmeester
Potchefstroomkampus
Bedryfsingenieurswese
NNS Gradering: C2
Potchefstroomkampus
Farmaseutika
Potchefstroomkampus
Meganiese en Kerningenieurswese
Potchefstroomkampus
Prof Dewald van Niekerk
Rampstudies
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Landbou Ekonomie
Potchefstroomkampus
Prof. George van Schoor - Skool vir Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese
Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese, Energiestelsels
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Ruimte fisika
NNS Gradering: P
Potchefstroomkampus
Prof Anné Verhoef
Spesialis in Filosofie
Potchefstroomkampus
Uitvoerbevordering / Internasionale Handel
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Dr Chris Voster
Vakkundige
Potchefstroomkampus
Prof Frans Waanders, Direkteur, Skool vir Chemiese en Mineraal Ingenieurswese, NWU
Steenkoolnavorsing
NNS Gradering: C
Potchefstroomkampus
Prof Ché Weldon
Amfibiër bewaring en siekte-epidemiologie
NNS Gradering: C2
Potchefstroomkampus