Dekaan maak geskiedenis

Belinda Bantham -- Fri, 06/14/2019 - 15:04

Dekaan maak geskiedenis

Dit was vir die Fakulteit Ingenieurswese aan die Noordwes-Universiteit (NWU) ʼn reuse-eer om sy uitvoerende dekaan as die eerste vroulike professor van dié fakulteit in te huldig.

Prof Liezl van Dyk, ʼn bedryfsingenieur, het pas haar intreerede vir volle professoraatskap voor ʼn gehoor van sowat 120 gaste tydens ʼn swierige geleentheid gelewer.

In haar rede, wat oor die vierde industriële revolusie gehandel het, het sy ʼn oorsig gegee oor die geskiedenis van verskeie industriële revolusies wat die wêreld tot dusver al ervaar het, en die ontwikkeling wat oor verskeie dekades plaasgevind het tot waar ons vandag aan die begin van die vierde industriële revolusie staan.

As ʼn emosionele blyk van ondersteuning en gelukwensing aan dié voormalige direkteur van die Skool vir Bedryfsingenieurswese het al die skool se personeellede prof Van Dyk se intreerede bygewoon. Nie net is dié skool in 2017 onder haar leiding gestig nie, maar sy is boonop die eerste persoon uit dié skool wat tot professor bevorder word.

Die NWU-Pukkoor het gaste in vervoering gehad toe hulle die NWU se Universiteitslied en drie ander werke vanaf die Ingenieursgebou se eerste verdieping opgevoer het. Die akoestiek van dié gebou is asof dit spesiaal vir kooroptredes gebou is, want die klanke wat in dié gebou se portaal gehoor is, het hoendervleis gegee!

Prof Van Dyk se eggenoot, prof Tobie van Dyk, hulle kinders, Karla en Tobias, haar familie en vriende was onder andere deel van die gehoor. Die fakulteitsbestuur en twee van die NWU se adjunk-visekanseliers het haar ook hartlik gelukgewens met wat sekerlik die grootste mylpaal in ʼn akademikus se loopbaan is.

“Hierdie is nog ʼn geleentheid waar ons beleef wat die essensie van die NWU behels. Baie geluk aan jou, prof Liezl. Ons sien daarna uit om jou leierskapsvaardighede by die Skool vir Bedryfsingenieurswese, die fakulteit en in die professionele bedryf te ervaar,” het prof Linda du Plessis, adjunk-visekanselier vir beplanning en kampusbedrywighede in Vanderbijlpark, gesê.  

In prof Van Dyk se loopbaan tot dusver was sy die outeur en mede-outeur van 39 plaaslik- en internasionaal-gepubliseerde akademiese artikels, hoofstukke en kongresbydraes. Sy is die studieleier van 12 afgehandelde PhD- en MIng-studies en het studieleiding gebied vir meer as 60 BIng-skripsies.

Sy is tans die studieleier van drie PhD-studente en het al meer as 20 referate by plaaslike en internasionale kongresse op haar kerfstok. Prof Van Dyk dien haar akademiese en professionele gemeenskap onder andere as evalueerder, eksterne eksaminator en mentor vir kandidaat- professionele ingenieurs.

“My missie, in lyn met die missie van die fakulteit en die NWU, is om die wêreld in ʼn beter plek te verander deur ingenieurs op te lei wat ʼn verskil wil en kan maak. Ek wil ook, deur my navorsing en betrokkenheid by die professionele bedryf, stelsels en prosesse integreer en optimaliseer wat ook  tot ʼn beter lewe vir almal sal bydra,” het prof Van Dyk gesê.

Tydens haar bedankingstoespraak het sy in die besonder haar man en twee kinders, haar vier ouers, en die personeel van die Fakulteit Ingenieurswese bedank. “Maar alle eer kom God toe, wat altyd in beheer is, ook in die tydsberekening van seisoene, regerings en selfs industriële revolusies,” het sy gesê.

 Prof Liezl van Dyk is as die eerste vroulike professor in die NWU se Fakulteit Ingenieurswese ingehuldig. Saam met haar is prof Linda du Plessis, adjunk-visekanselier vir beplanning en kampusbedrywighede in Vanderbijlpark.