Christenvakkundiges besin oor hulle plek in hoër onderwys

Belinda Bantham -- Thu, 11/29/2018 - 14:30

Christenvakkundiges besin oor hulle plek in hoër onderwys

Christenvakkundiges van regoor Afrika het by ’n konferensie in Potchefstroom byeengekom om die rol van ’n Christelike uitgangspunt in hoër onderwys te bespreek.

Die internasionale vereniging vir die bevordering van Christelike hoër onderwys (IAPCHE) het onlangs sy heel eerste konferensie vir die hele Afrika gehou en aan Christenvakkundiges iets gegee om oor na te dink, en die pad aangewys na doeltreffende integrale Christenvakkundigheid in Afrika.

Die konferensie het vanaf 6 tot 8 November 2018 by die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Potchefstroom plaasgevind. Dit is deur die Instituut vir Grondslae-ondersoek van die NWU, in samewerking met die IAPCHE, aangebied.

Hoewel IAPCHE ’n internasionale organisasie is, was die konferensie primêr vir lede van sy Afrika-afdeling bedoel. Afgevaardigdes uit Noord-Amerika, Europa, Indië, Australië en Nieu-Seeland het dit ook bygewoon.

Prof Michael Heyns van die Instituut vir Grondslae-ondersoek sê dit was inspirerend om te sien hoe afgevaardigdes mekaar oor nasionaliteite heen kon vind.

 “Hulle het gepraat oor die subtemas van die konferensie – wêreldbeskouing, leierskap en opvoeding – en het waardevolle bande gesmee.” Hy sê dat die lesings nie net inspirerend was nie, maar ook verskeie projekte en praatjies oor toekomstige samewerking tot gevolg gehad het.

Van die gerekende sprekers was dr Faith Nguru, akademiese leier by die Daystar Universiteit in Kenia, prof Bernard Boyo, professor van religie by Daystar Universiteit en dekaan van Daystar se skool vir kuns en geesteswetenskappe, en dr Bennie van der Walt, voormalige direkteur van die Instituut vir Reformasiestudies aan die destydse Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys (PU vir CHO) en stigterslid van IAPCHE.

Dr David Smith, stigtersdirekteur van die Kuyers Instituut vir Christelike Onderrig en Leer en direkteur van graadstudies in opvoedkunde by Calvin College in die Verenigde State, het ’n besonder insigryke aanbieding gelewer.

Hy het die vraag gevra: “Wat maak dit wat in lesinglokale plaasvind Christelik?” Dr David het op handboeke gefokus en deur net na die indekse te verwys, getoon hoe die aanbieding van inligting in handboeke deur die jare dramaties verander het.

IAPCHE het ’n ryk geskiedenis wat teruggevoer kan word na die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys, waar dit in 1975 gestig is. Die organisasie word tans deur Calvin College gehuisves, waar dit in Noord-Amerika, Suid-Amerika, Europa, Afrika en Eurasië bedrywig is.

Christelike universiteite en Christenvakkundiges van regoor die wêreld behoort aan IAPCHE. Sy missie is om geloof en wetenskap te integreer, en om Christenvakkundiges in die soeke na hulle plek in die samelewing te ondersteun.

 

Prof Bernard Boyo van Kenia het oor die soeke na integriteit in leierskap gepraat.