BWI vier 21 jaar van samewerking met Absa

Marelize Santana -- Thu, 04/25/2019 - 11:14

BWI vier 21 jaar van samewerking met Absa

Die Noordwes-Universiteit (NWU) se Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika® (BWI) en Absa het onlangs hul geslaagde samewerking van meer as 21 jaar gevier.

Hierdie gedenkwaardige gebeurtenis het by die Equinox Leadership and Innovation-sentrum in Sandton plaasgevind.

Die funksie is deur hoëvlakafgevaardigdes van die universiteit sowel as die bedryf bygewoon. “Die Sentrum vir is BWI een van die universiteit se vlagskipprogramme en ons is baie trots op alles wat hulle vermag het,” het prof Dan Kgwadi, die NWU-visekanselier gesê.

Die Sentrum vir BWI is in 1998 gestig. Absa het sedert die ontstaan daarvan finansiële hulp aan die sentrum gegee, en lewer steeds noodsaaklike insette wat die akademiese kurrikulums betref. Dit verseker dat die sentrum professionele persone lewer wat aan die behoeftes van die finansiële bedryf voldoen.

Volgens prof Riaan de Jongh, direkteur van die sentrum vir die afgelope 15 jaar, waarborg die huidige kontrak tussen die sentrum en Absa befondsing tot 2021.

Prof De Jongh het Absa bedank vir hul ondersteuning en deurlopende toewyding aan die sentrum. Hy het ook indrukwekkende statistiek oor die sentrum se groei en prestasies van die afgelope 21 jaar verskaf.

Hy het gesê die sentrum het tans meer as 500 voorgraadse en nagraadse studente regoor sy vier programme. Die programme is Aktuariële Wetenskap, Kwantitatiewe Risikobestuur, Bedryfsanalise en Finansiële Wiskunde. Die inkomste wat die sentrum vir die universiteit genereer, het sedert die stigting van die sentrum geleidelik toegeneem, en in 2018 was hierdie bedrag meer as R50 miljoen.

Die sentrum bevorder ook transformasie, met 42% van die studente wat swart, bruin of Indiërs is, en ongeveer 42% wat vroulike studente is. Die sentrum se voltydse MSc-program is uniek, aangesien dit op die bedryf fokus en studente ses maande van hul finale jaar bestee om werklike sakeprobleme op te los.

“Die toenemende vraag van maatskappye na hierdie projekgerigte studente is werklik ’n veer in die sentrum se hoed,” het prof De Jongh gesê. Hy het ook van die geleentheid gebruik gemaak om ’n aantal persone vir hul toewyding en uitmuntende bydrae tot die sukses van die sentrum oor die jare te bedank.

Die sentrum het ook ’n lang verbintenis met SAS®, ’n wêreldleier in die verskaffing van datawetenskap en -analise. SAS® ondersteun die sentrum sedert 2001 as akademiese vennoot, en die twee partye het ʼn kontrak vir befondsing wat tot 2021 geldig is.

Hierdie persone het spesiale vermelding vir hulle bydrae tot die Sentrum vir BWI se sukses ontvang. Voor is Riaan de Jongh, Ina de Vry (Absa), Mona Bakker (afgetree, BWI) en Hennie Venter (afgetrede professor, BWI). Agter is Dawie de Jongh (afgetrede professor, BWI), Carools Reinecke (voormalige rektor van die Potchefstroomkampus), Machiel Kruger (Santam, voorheen BWI), Neels Erasmus (afgetrede professor, BWI en Absa), Willie Lategan (Hollard, voorheen Absa) en Murray de Villiers (SAS® Wêreld Akademiese-program).