Belastingantwoorde op koolstofemissies

Marelize Santana -- Mon, 05/28/2018 - 11:51

Belastingantwoorde op koolstofemissies

Studies het getoon dat Suid-Afrika een van die lande in die wêreld is wat die meeste koolstof vrystel. Dr Michelle Barnard, ’n senior lektor van die Fakulteit Regte aan die Noordwes-Universiteit (NWU), het onderneem om dit te probeer verander.

Dr Barnard het onlangs ’n bekroonde artikel hieroor gepubliseer. Dit het gefokus op kweekhuisgasse, die vermindering van klimaatsverandering in Suid-Afrika, en hoe die land die voorgestelde koolstofbelasting kan aanwend wat later hierdie jaar of in 2019 ingestel sal word.

Kweekhuisgasse is ’n groep verbindings wat hitte (langgolfuitstraling) in die atmosfeer vasvang en die aarde se oppervlak verhit.

Dr Barnard se navorsing beskryf in detail die moontlike uitkomste wat die voorgestelde koolstofbelastingregulasies kan hê, en hoe die inkomste wat uit die belasting gegenereer word, gebruik kan word om organisasies te dwing om op ’n ander manier te begin sake doen en die publiek aan te moedig om hulle verbruiksgewoontes te begin verander.

“Die vernaamste dryfveer en doelwit van die koolstofbelasting is om deur die meganisme van prysing gedragsverandering teweeg te bring. Die doel is om kweekhuisgasemissies te beperk en volhoubare ontwikkeling te bevorder. Die belasting word dus gebruik as ’n markgebaseerde maatreël om die eksterne koste van klimaatsverandering te internaliseer,” verduidelik sy.

Suid-Afrika het nie tans enige vorm van koolstofbelasting nie. Die land het net die Wet op Luggehalte en die Wet op Nasionale Omgewingsbestuur wat die vrystelling van sekere emissies reguleer. “Daar is regulasies vir organisasies wat sekere gasse in die atmosfeer vrystel, maar daar was nog nooit ’n koolstofbelasting nie,” voeg sy by.

Sy hoop dat haar navorsing sal bydra tot die korpus kennis oor hoe die Suid-Afrikaanse regering fiskale maatreëls kan implementeer om klimaatsverandering in die land te versag.

“Ek hoop dat hierdie navorsing ook mense help om die impak te besef wat hulle daaglikse lewe op die omgewing het, en dat dit hulle motiveer om hulle verbruiksgewoontes te verander.”

Bekroonde navorsing

Vroeër hierdie jaar het dr Barnard ’n toekenning van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, in samewerking met die Suid-Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging, vir haar navorsing ontvang.

Haar artikel is in ’n Afrikaanse vaktydskrif gepubliseer, en die redakteur van die tydskrif het haar vir die toekenning benoem.

“Ek is uiters trots dat ek hierdie toekenning ontvang het, want dit was my eerste artikel in Afrikaans. Dit het baie werk geverg. Dit is baie moeilik om in Afrikaans te publiseer, aangesien die meeste van die literatuur in Engels beskikbaar is,” sê dr Barnard, en voeg by dat sy hoop dat dit navorsers sal motiveer om van hulle werk in die land se ander amptelike tale te publiseer.

Dr Michelle Barnard