AUTHeR: Gemeenskapsgebaseerde navorsing met ’n verskil

Marelize Santana -- Wed, 11/08/2017 - 12:43

AUTHeR: Gemeenskapsgebaseerde navorsing met ’n verskil

Die navorsingsaktiwiteite van die Afrika-eenheid vir Transdissiplinêre Gesondheidsnavorsing (AUTHeR) op die Noordwes-Universiteit (NWU) se kampus in Potchefstroom fokus op biopsigososiale gesondheid, en spesifiek op die voorkoming van siekte, instandhouding en bevordering van gesondheid en die fasilitering van kwaliteitgesondheidstelsels.

AUTHeR ondersteun die Wêreldgesondheidsorganisasie se definisie van gesondheid. Volgens hierdie definisie is optimale gesondheid ’n toestand van volledige fisiese, geestelike en sosiale welstand en nie bloot die afwesigheid van siekte of gebreke nie.

Die transdissiplinêre gesondheidsnavorsingspan het ’n holistiese benadering tot probleme en geleenthede wat eie is aan Afrika en ontwikkelende lande, waar gesondheid deur MIV/vigs en snelle verstedeliking geraak word, en waar die bemagtiging van mense en die ontwikkeling van mensekapitaal ’n hoë prioriteit is. Een van AUTHeR se verskeie gemeenskapsprojekte is die WIN-projek, ’n sambreelprojek wat bestaan uit 13 inisiatiewe wat daarop gemik is om landelike gesondheid en welstand te verbeter.

Die AUTHeR-navorsingseenheid se missie is om ’n belangrike rol in die hantering van komplekse gesondheidsuitdagings te speel – nie net in Suider-Afrika nie, maar ook internasionaal. Prof Petra Bester, direkteur, sê hulle glo dat die hantering van gesondheidsuitdagings ’n holistiese benadering noodsaak. “Ons sien mense in hulle holistiese konteks: liggaam, verstand en siel in die samelewing.”

 ’n Ideale vennoot vir skole en fakulteite
Sy sê dat hierdie holistiese siening juis is waarom AUTHeR ’n ideale vennoot vir al die NWU se fakulteite en skole is wanneer hulle begin met projekte om die lewe van gemeenskappe te verbeter. Sy transdissiplinêre benadering stel gemeenskapslede en navorsers uit verskillende dissiplines in staat om aktiewe vennote te word om gesondheid en welstand te bevorder.

 “’n Mens kan nie in isolasie ’n verskil maak nie. Ons bou vertrouensverhoudings met gemeenskappe, werk nou met hulle saam om hulle behoeftes te bepaal en ontdek die daaglikse gesondheidsuitdagings waarvoor hulle te staan kom,” sê Müller Spies, projekbestuurder.

 Benewens AUTHeR se aansienlike navorsingsvaardighede, het hulle ook duidelike sterk punte ten opsigte van gemeenskapsbetrokkenheid en onderrig-leer. Hierdie vaardighede en sterk punte is beskikbaar om fakulteite en navorsingsentiteite te help wat 'n betekenisvolle impak deur gemeenskapsbetrokkenheid wil maak.

“Fakulteite weet dat gemeenskapsbetrokkenheid moet plaasvind, maar hulle weet nie altyd hoe om dit te struktureer nie. Dit is hier waar AUTHeR ’n waardevolle rol kan speel,” sê dr Nicole Claasen, dosent.

Hanteer regte probleme
“Befondsingsaansoeke plaaslik en internasionaal vereis dat al hoe meer verskillende dissiplines moet saamwerk, en regte probleme moet hanteer wat baie kompleks is,” verduidelik Nicole.

“Ons by AUTHeR het kundige kennis en ’n gesondheids- en welstandsperspektief oor hoe om multi- en transdissiplinêre projekte te skep, en ons is oop vir samewerking met enige fakulteit.”

Sedert November 2016 was prof Petra Bester aan die hoof van ’n projek deur die eenheid om behoeftes in die gesondheidstelsels in Noordwes met navorsingspogings by die NWU te verbind. Hierdie benadering weerspieël die realiteit dat gesondheidstelsels kompleks is, en dat dinamiese organisasies talle belanghebbers het. Samewerkende innovering maak dit dus vir ’n gesondheidstelsel moontlik om idees en oplossings van verskillende vennote te kry.

 

Prof Petra Bester