’n Verlies aan sig, maar nooit ’n verlies aan visie nie

Marelize Santana -- Tue, 10/08/2019 - 11:07

’n Verlies aan sig, maar nooit ’n verlies aan visie nie

Hoewel ’n mens dikwels verskillende inisiatiewe vir die bevordering van fisieke aktiwiteit vir ’n gesonder leefstyl sien, word kinders met gestremdhede selde by hierdie projekte ingesluit. Een van die Noordwes-Universiteit (NWU) se navorsingsfokusareas ondersoek nou die moontlikheid om sy kundigheid te benut om die kollig op hierdie individue te laat val.

Die navorsingsfokusarea vir Fisiese Aktiwiteit, Sport en Rekreasie (FASRek) in die Fakulteit Gesondheidswetenskappe het onlangs gasheer gespeel vir die wêreldbekende prof Lauren Lieberman, wat ’n fakulteitslesing oor oefening vir mense met gestremdhede gehou het.

Sy is die voorste kundige in die wêreld oor fisieke aktiwiteit en sport vir kinders wat blind of visueel gestremd is, en is die stigter van “Camp Abilities”.

Camp Abilities is ’n wêreldwye inisiatief om kinders en tieners met visuele gestremdhede te bemagtig om fisiek aktiewe en produktiewe lede van hulle skole, dorpe, stede en gemeenskappe te wees, en om die gesondheid en welstand van mense met sensoriese gestremdhede te verbeter.

“Kortom, Camp Abilities leer kinders en tieners wat hulle op die gebied van sport en rekreasie kan doen, en wat dikwels in hulle opvoedkundige en tuisomgewings misgekyk word,” sê prof Lieberman.

“Aan die einde van die kamp word elke kind huis toe gestuur met ’n grondige evaluering van hulle prestasie, van wat hulle bereik het, en van hulle vermoë in die sport- en rekreasie-aktiwiteite wat Camp Abilities bied. Hierdie inligting word met die ouers en liggaamlike-opvoedingsinstrukteurs van elke kind gedeel, en so word hulle begrip van die kind se vermoë verbeter.”

Die tweede doel van Camp Abilities is om voorgraadse en gegradueerde studente in die kuns van sport- en rekreasie-onderrig van kinders met gestremdhede op te lei. Dit is waar die NWU se FASRek ’n belangrike rol kan speel.

Prof Hanlie Moss, direkteur van FASRek, sê dat hulle deur hulle navorsing wil probeer om die volle potensiaal van elke kind, hetsy gestremd of niegestremd, te bevorder. “Wanneer kinders die regte geleenthede kry om opleiding te ontvang, presteer individue met gestremdhede in baie gevalle net so goed as hulle niegestremde eweknieë,” voeg sy by.

“Ons ondersoek die moontlikheid dat ons deur middel van ’n multidissiplinêre benadering Camp Abilities in Suid-Afrika kan vestig. Dit sal die platform verskaf om navorsing te doen en terapeutiese rekreasiekundiges, biokinetici, kinderkinetici, sportwetenskaplikes, onderwysers, ouers en sielkundiges in die voordele van inklusiwiteit vir persone met gestremdhede op te lei. Ons kan dit deur middel van rekreasionele, fisieke en sportaktiwiteite doen om die gesondheid en welstand in ons gemeenskappe te verbeter.”

Sport en aktiwiteite vir visueel-gestremde persone kan verskillende dissiplines soos kanovaart, gimnastiek, rolskaats, tandemfietsry, atletiek, sokker, swem en perdry insluit.

Prof Moss voeg by dat Camp Abilities ’n groot bydrae sal lewer om individue met gestremdhede te help. “Indien ons die nodige befondsing kan kry om ons eie Camp Abilities te stig, sal ons ’n bydrae tot gesonder leefstyle kan lewer en deelnemers bemagtig, en die begrip en respek vir individue met verskillende vermoëns kan verhoog.”

Prof Hanlie Moss, direkteur van FASRek, saam met prof Lauren Lieberman.