’n Eredoktorsgraad aan adv Thuli Madonsela toegeken

Marelize Santana -- Fri, 05/17/2019 - 14:47

’n Eredoktorsgraad aan adv Thuli Madonsela toegeken

Op 23 Mei 2019 het die Noordwes-Universiteit (NWU) erkenning gegee aan ’n ervare en gerespekteerde individu op die gebied van die regte vir die geweldige rol wat sy in die bevordering van demokrasie in Suid-Afrika, met die bevordering van goeie regering en verantwoordbaarheid as haar eerste prioriteit, gespeel het.

Advokaat Thulisile Nomkhosi “Thuli” Madonsela is op 28 September 1962 in Soweto gebore. Sy het as enkelmoeder twee kinders grootgemaak en ’n BA-graad in die regte aan die Universiteit van Swaziland, asook ’n LLB-graad aan die Universiteit van die Witwatersrand verwerf.

Sy het ’n aantal jare by sekondêre skole skoolgehou en toe ’n pos by die Paper Printing Wood & Allied Workers Union beklee. In die 1990’s het sy haarself op die gebied van toegepaste regstudies aan die Universiteit van die Witwatersrand gevestig.

Tydens haar werk as Hoofdirekteur Transformasie en Gelykheid by die Departement van Justisie het sy ’n tegniese kundige geraak, nie net in die opstel van die Grondwet nie, maar ook ten opsigte van ander wette soos die Wet op die Bevordering van Gelykheid en die Voorkoming van Onbillike Diskriminasie, die Wet op Indiensnemingsgelykheid en die Wet op Erkenning van Gebruiklike Huwelike.

Sy het vir die tydperk 2007 tot 2009 as voltydse lid van die Suid-Afrikaanse Regshervormingskommissie gedien, en die posisie van die derde openbare beskermer van Suid-Afrika beklee, waar haar termyn op 14 Oktober 2016 verstryk het.

Nadat sy as openbare beskermer uitgetree het, het adv Madonsela in 2018 die leerstoel in Maatskaplike Geregtigheid by die Fakulteit Regte aan die Universiteit Stellenbosch ingeneem, waar sy hoofsaaklik fokus op kwessies van maatskaplike geregtigheid, wat administratiewe geregtigheid insluit.

Sy het haar werk voortgesit met dieselfde temas as dié toe sy die openbare beskermer was. Hierdie temas sluit in die etiese bestuur van openbare instellings, die nakoming van die grondwetlike mandaat van ’n openbare administrasie wat aan die behoeftes van die mense moet aandag gee en aanspreeklikheid moet hê, en wat deursigtig is en doeltreffende ekonomiese en effektiewe gebruik van hulpbronne moet bevorder.

Adv Madonsela was die mede-argitek en stigtersvoorsitter van die navorsingsentrum vir die Afrika-ombudsman en medestigter van die South African Women Lawyers Association.

Ander eredoktorsgrade is deur die universiteite van Stellenbosch, Kaapstad en Fort Hare, asook die Rhodes Universiteit, aan adv Madonsela toegeken.

Sy het reeds verskeie gesogte toekennings ontvang, insluitende die Truth and Justice-toekenning van die Prokureursorde van Suid-Afrika, die jaarlikse prys van die Duitsland-Afrika-stigting, Transparency International se gesogte toekenning vir integriteit en die algemene balieraad se Sydney en Felicia Kentridge-toekenning.

Onder die ander gesogte toekennings wat sy ontvang het, is die Botswana Lawyers Association erelidmaatskap van die Botswana-balie; die Commonwealth Lawyers Association se Truth and Justice-toekenning, en sy is ook op Time Magazine se lys as een van die top 100 invloedrykste persone in die wêreld. Sy is in 2016 as Forbes Africa se Persoon van Jaar benoem, en het ’n jaar as ’n Advanced Leadership-genoot by Harvard Universiteit deurgebring.

Haar buitengewone prestasie van ’n nie-akademiese aard, onderskryf deur haar belangrike bydrae tot die beskerming sowel as die versterking van die grondwetlike demokrasie in Noordwes en in Suid-Afrika, met spesifieke fokus op die identifisering en uitwis van korrupsie, het die Fakulteit Regte van die NWU oortuig om haar te nomineer vir ’n eredoktorsgraad.

Die eregraad is verder geïnspireer deur haar buitengewone diens aan en prestasies vir Suid-Afrika, en haar buitengewone bydraes op die gebied van geregtigheid, die samelewing, korporatiewe bestuur en regering. Hierdie bydraes van haar is in ooreenstemming met die NWU se droom, doel en waardes.

Die NWU is bevoorreg om die eredoktorsgraad aan hierdie formidabele vrou toe te ken.

Adv Thuli Madonsela