’n Brullende NWU Leopards Lair-kompetisie

Belinda Bantham -- Tue, 09/12/2017 - 12:41

’n Brullende NWU Leopards Lair-kompetisie

Entrepreneurskap bly ’n kritieke prestasie-area in die Suid-Afrikaanse samelewing en ekonomie.  

Die Noordwes-Universiteit (NWU) het ’n NWU Leopards Lair-kompetisie geloods om deel van die NWU SETHI Explosions-geleentheid te vorm. Die kompetisie is deur die nasionaal- en internasionaal-bekende Shark Tank- en Dragon’s Den-formaat geïnspireer. Die kompetisie is deur die NWU se kantoor vir Tegnologie-oordrag en Innovasie-ondersteuning (TTIS) gekoördineer en was oop vir alle NWU-studente om in te skryf en deel te neem.

Die kompetisie het ’n groot getal inskrywings ontvang, waaruit 12 finaliste gekies is om hulle sake-idees of uitvindings aan ’n paneel beleggers, genaamd die Leopards, voor te lê. Die paneel het uit vyf leiers binne die entrepreneurskaps- en innovasieruimte bestaan. Hulle sluit in me Karen Eksteen van die Tegnologie Innoveringsagentskap, mnr David Mcgluwa van die Nywerheidsontwikkelingskorporasie (NOK), dr Norah Clarke van die Departement Hoër Onderwys en Opleiding, mnr Francois Liebenberg, HUB van Pocketslip, en prof Deon de Beer, NWU TTIS.

Die TTIS-kantoor het die finaliste opgelei om hulle voorlegging- en aanbiedingsvaardighede te verbeter. Die finaliste het ook deel gevorm van die NWU SETHI Explosions-geleentheid, waar hulle hul idees vir die publiek en bedryfsvennote kon uitstal. Die finale voorleggings is op 23 Augustus 2017 by Roots in Potchefstroom gedoen. Dit was ’n witwarm kompetisie met finaliste wat alles ingesit het en aanbiedings uit die boonste rakke aan die Leopards voorgelê het.

Die kompetisie se totale prysgeld het R150 000 beloop, waarvan die wenner, die Let’s Grow Together-groep, R75 000 ontvang het. Die persoon in die tweede plek, Jana van Rensburg, het R50 000 ontvang, en die gesamentlike derdeplekwenners, Mia Nandalall en Karmi Visser, het elkeen R25 000 ontvang. Behalwe die aanvanklike prysgeld het die NOK ook ’n verdere R50 000 vir een van die finaliste se idees geskenk.

Reeds met die eerste keer wat die kompetisie gehou is, het die NWU bewys dat ons buitengewone entrepreneurstalent het en dat daar ten opsigte van entrepreneurskap nog baie onontginde potensiaal is wat die leiers van die toekoms sal verbeter, gebruik en ontwikkel.

Die NWU bevorder aktief entrepreneurskap as loopbaan. Vir meer inligting of om deel te vorm van verskillende entrepreneursaktiwiteite, kontak ons asseblief deur ’n e-pos te stuur aan entrepreneur@nwu.ac.za.